• Recitačná súťaž Viliama Záborského

     • ZŠ s MŠ Viliama Záborského vo Vrábľoch a Mesto Vráble vyhlásili v tomto školskom roku už 29.ročník recitačnej súťaže organizovanej na počesť vrábeľského rodáka - národného umelca, známeho slovenského herca a recitátora Viliama Záborského. Súťaže v prednese básne z pôvodnej slovenskej tvorby sa zúčastnili aj žiačky a žiaci z našej školy a za vzornú reprezentáciu im ďakujeme.

      Recitačnej súťaže sa zúčastnili:

      Stanová Alžbeta, II. D – získala 1. miesto
      Maneková Bernadeta , III. D - získala 2. miesto
      Blahová Patrícia, III. D -  získala 3. miesto
      Václavová Viktória, III. D
      Nádašdy Gabriel, III. D – čestné uznanie
      Badinová Viktória, I. D – čestné uznanie
      Pappová Mária Anna, I. D
      Gurvay Viktor, I. D
      Janata Andrej, I. D

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Stužková slávnosť

     •     Po dvoch rokoch pauzy sme sa dočkali poriadnej stužkovej slávnosti. Vstup do sveta dospelých oslávili 21.10. naši maturanti z V. D a IV. A v priestoroch hotela Prédium vo Vrábľoch. Žiaci sa poctivo pripravovali už od začiatku školského roka a aj napriek počiatočným nezhodám sa výsledkom stal skvelý maturitný ples a zábava s profesormi, rodičmi a kamarátmi. Pani riaditeľka a pani triedne profesorky si pre nás pripravili dojemné príhovory, za ktorými nasledovalo šerpovanie a stužkovanie. Nechýbali ani prípitky, fotenie sa, či darčeky rodičom v podobe ruží a fľaštičiek. Zo sály sa ozývali ľudové piesne, ale aj tradičná „Stužková“ od Elánu či „Aj tak sme stále frajeri“ od Petra Nagya. Hostia si pochutnali na zákuskoch, pagáčoch a tortách, pretancovali celú noc a mali možnosť vidieť talenty svojich ratolestí prostredníctvom zábavného programu. Čerešničkou na torte bolo zapaľovanie sviečok na svietnikoch o polnoci a čítanie básničiek.

          Sme radi, že sme mali príležitosť zažiť stužkovú slávnosť po dlhej odmlke. Tento deň zostane v našich srdciach ako jeden z najkrajších a budeme naň s úsmevom a slzami spomínať ešte veľmi dlho. Aj keď sa pani profesorka Bogyóová stužkovej nemohla zúčastniť, jej a pani profesorke Uhríkovej patrí veľká vďaka za ich podporu. Verím, že nezabudneme na ich rady do ďalšieho života a ich slová, aby sme sa vždy pozerali šiestimi smermi, nám budú znieť cestou životom. Máme sa pozerať:

      PRED SEBA – aby sme vedeli, kam smerujeme,

      DOZADU – aby sme nikdy nezabudli, odkiaľ prichádzame,

      DOLU POD NOHY – aby sme na nikoho nešliapali,

      VPRAVO aj VĽAVO – aby sme vedeli, kto nás sprevádza, prípadne podporuje v ťažkých časoch,

      HORE – aby sme mali na pamäti, že vždy existuje niekto, komu na nás záleží a chráni nás.

      Ďakujeme!

      Natália Polyáková, V. D

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil k  Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 už 11. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy. Téma: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... bola veľmi zaujímavá a podnecovala kreativitu žiakov.

      A aký by to bol školský rok bez tvorby záložky? Veru tak, aj v tomto školskom roku sme vyrábali pre našu partnerskú školu Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani záložky. Téma nás celkom oslovila a vyrobili sme celkom pekné kúsky. Tie sme poslali aj s básničkami pre našich rovesníkov, lebo práve oni nás podobným spôsobom inšpirovali.

      Veríme, že naše záložky sa páčili a že zdobia nejednu zaujímavú knihu.

       

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Pomáhali sme aj my....

     • Verejná zbierka pre Bielu pastelku patrí neodmysliteľne k našej dobrovoľníckej činnosti. Aj v tomto školskom roku vyšli naše žiačky Lucia Luleiová a Sofia Zrubcová do ulíc Vrábeľ, aby vyzbierali finančné prostriedky ľuďom so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Dievčatám sa podarilo  vyzbierať sumu 81,43 eur. Ďakujeme im a aj všetkým, ktorí zbierku podporili.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Beseda s pani Ester Shilo

     • Dňa 7.10.2022 nás prišla navštíviť z ďalekého Izraela pani Ester. Porozprávala nám hlavne o tom, ako jej mamička prežila Osvienčim. Keďže pani Ester hovorí niekoľkými jazykmi a žije v Izraeli , spýtali sme sa jej na štýl života v tomto štáte a tiež sme venovali pozornosť aj jej obrazom, ktoré vystrihuje z papiera manikúrovými nožničkami.

      Pani Ester, ďakujeme za veľmi osobné, sympatické a emotívne stretnutie.

       

      Timea Blašková, III.A

     • Burza informácií

     • Dňa 4.10. 2022 sme sa zúčastnili podujatia Burza informácií v Nitre, na ktorom sme boli informovať  žiakov základných škôl nášho regiónu o možnostiach štúdia na našej škole. V našom stánku  si žiaci našli nielen propagačný materiál, ale aj žiakov a učiteľov ochotných a pripravených zodpovedať všetky zvedavé otázky týkajúce sa štúdia na našej škole, bohatého študentského života, študentského časopisu Ťahák a pod. Veríme, že sa nám podarilo záujemcov o gymnaziálne štúdium zaujať . všetkých srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, počas ktorého si budú môcť prezrieť aj priestory našej školy.

      PaedDr. D. Očovayová

     • Jazyky rozprávok spájajú nielen národy.......

     •      Mnoho žiakov základných škôl z Vrábeľ a okolia prijalo pozvanie gymnazistov  na zaujímavé podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov dňa 27.9.2022. Čakalo ich príjemné prostredie s množstvom súťažných úloh z témy „ národné rozprávky“. Žiaci základných škôl usilovne zbierali „gymliare“, aby ich na záver podujatia mohli zameniť za bohaté občerstvenie. A hoci  bolo vonku  nepríjemné počasie, na pôde gymnázia vládla príjemná jesenná atmosféra.

          Gymnazisti ďakujú všetkým zúčastneným a zároveň oznamujú, že v tomto školskom roku budú organizovať ešte niekoľko ďalších zaujímavých podujatí.

      PaedDr. Denisa Očovayová

     • Škola priateľská k deťom – je aj naše gymnázium

     •      „ Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.  A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta.“ 

           „UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáme...“

      (čerpané zo stránky unicef.sk)

           Práve tieto myšlienky a hlavne činy UNICEFu oslovili aj nás, a preto sme sa v  školskom roku 2021/2022 zapojili do projektu „Škola priateľská k deťom“. Cieľom tohto projektu je zapojiť mladých ľudí do pomoci deťom, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. A tak sme sa najskôr prostredníctvom filmov oboznámili s prácou dobrovoľníkov, s formami pomoci a tiež sme mali možnosť spoznať osudy konkrétnych detí. Keďže nás ich osudy dojali, rozhodli sme sa, že každá trieda na škole vyzbiera finančné prostriedky na zakúpenie ruksakov so zošitmi a ceruzkami. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme avizovali možnosť pomoci  cez zbierku, ktorú organizovala táto organizácia.

          Aspoň takto sme pomohli a  zopár detí sa na chvíľu potešilo z toho, čo dostali od UNICEFu. Nás zasa potešilo, že sme od UNICEFu dostali titul Škola priateľská k deťom. Aj v tomto školskom roku sa chceme aktívne zapojiť do aktivít a chceme ostať súčasťou tých, ktorým nie sú osudy detí, ktoré potrebujú pomoc ľahostajné. Sme predsa ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      PhDr. M. Bogyóová

     • Oznam - ponuka nájmu

     • O Z N A M – ponuka nájmu

       

       

      Gymnázium Vráble, Školská 26  952 01 Vráble,  v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

      zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočného   nebytového priestoru v budove s. č. 26, miestnosť č. 57  s výmerou 40 m2. Priestor sa nachádza na prízemí školy a je vhodný na výučbu záujmových činností s dobou nájmu do 30.06.2023. 

      K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  predpisov.

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte  na hore uvedenú adresu  do 14.10.2022 v označenej obálke: “NÁJOM - neotvárať“. Bližšie informácie na t. č. 0377832129.

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

     •                                                     Gymnázium, Školská 26, Vráble

       

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      5. september 2022

       

      Program:

      8,00 – 8,30      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23        

                               Príhovor riaditeľky školy    

      • na školskom dvore – átrium (v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových učebniach)

      8,30 – 9,30      Triednicke hodiny

      • úvodné organizačné pokyny
      • nahlásenie záujmu o stravovanie v školskej jedálni

      Pred nástupom do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, a to buď prostredníctvom EduPage alebo osobne pri vstupe do budovy -  listinne použitím formulára https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf.

      Vstup do budovy je povolený len žiakom školy a zamestnancom školy.

       

      Dňa 6. 9. 2022 sa vyučovanie začne triednickými hodinami (informácie o štúdiu, rozvrh hodín, poučenie o BOZP a PO, organizačné pokyny).

      • Žiakom prihláseným na stravovanie bude vydaný obed v ŠJ.
      • Žiaci I. ročníka preberajú učebnice.

       

                                                                                                   PaedDr. Beáta Havettová

                                                                                                          riaditeľka školy

     • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

     • Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v študijnom odbore

      7902 J 74  gymnázium bilingválne slovensko-ruské (5-ročné štúdium), sa budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne - dňa 21. júna 2022

      Počet voľných miest k 25. 5. 2022: 3

      V ďalšom kole PS platia pre prijímanie uchádzačov rovnaké  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka  ako pre I. kolo (i. a II.termín) zo dňa 25. 01. 2022 doplnené dňa 10.05.2022.

     • Výsledky prijímacieho konania

     • Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí, rozhodnutie bude zasielané školským informačným systémom Edupage.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 18. mája 2022.

      Podľa § 68 ods. 1 t. j.  uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí záujem o nastúpení do školy najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 18. 05. 2022. Termín na doručenie „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na gymnázium je do 23. mája 2022, tlačivo musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami.

       Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov:

      • cez informačný systém Edupage,
      • poštou
      • osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní. Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.

      Rozhodujúci je dátum doručenia gymnáziu.

      Doručením rozhodnutia o nástupe na štúdium ostatné rozhodnutia o prijatí automaticky strácajú platnosť (na iné školy a iné odbory), ak uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí nastúpenie žiaka na štúdium na našom gymnáziu.

      Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe rohodnutia.

      V prípade otázok, kontaktujte, prosím, riaditeľku školy PaedDr. Beátu Havettovú, tel: 0904828810, havettova@gymvrable.sk  

       

     • Oznam o zmene dopravy na Školskej ulici

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Upozorňujeme Vás na zmenu organizácie dopravy na miestnej ceste Školská vo Vrábľoch. Ide o trvalú zmenu od 30.4.2022 (sobota).

      Hlavným dôvodom zmeny organizácie dopravy v tejto lokalite je neprehľadná dopravná situácia v čase príchodu a odchodu detí z vyučovania a zvýšenie bezpečnosti chodcov v predmetnej lokalite.

      Prejazd Školskou ulicou bude umožnený vjazdom z cesty 1. Triedy č. I/50 – Levická a výjazdom na Šafárikovu ulicu.

      Prikladáme znázornenie miestnej úpravy organizácie cestnej premávky na Školskej ulici.

      Žiadame Vás o rešpektovanie dopravného značenia a prípadné pokyny príslušníkov Mestskej polície a Policajného zboru SR.

      V prípade otázok kontaktujte Mestský úrad Vráble, referát dopravy a cestného hospodárstva mailom ivana.stromplova@vrable.sk alebo telefonicky 037/7777 047.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a pochopenie.

     • Oznam riaditeľky školy - 14. 03. 2022

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna a organizácii vyučovania v čase externých maturitných skúšok

       

      Týmto oznamujeme, že  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a  podľa § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov riaditeľka školy rozhodla, že  bude prerušené vyučovanie a poskytnuté voľno z vyučovania žiakom vo vybraných triedach nasledovne:

      •    15. marca 2022 – I. D, II. D, IV. D, II. A
      •    16. marca 2022 – I. D, IV. D, III. A

      Voľno bude poskytnuté z organizačných a prevádzkových dôvodov, nakoľko  zabezpečenie  externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok, vyžaduje uvoľniť učebne a vyučujúcich.

      Vzdelávanie a pracovné workshopy budú organizované pre žiakov:
      15. 03. 2022 (8,00 - 11, 30 hod.) - III.A 
      16. 03. 2022 ( 8,00 - 11,30 hod.) - II.D, II.A                                                                                  
      Účasť žiakov povinná.

                     
      PaedDr. Beáta Havettová
      riaditeľka školy
       

     • Prechod na dištančné vzdelávanie - 2.-3.februára 2022

     • Vážení rodičia, vážení kolegovia,  milí žiaci!

      Oznamujeme vám, že v dňoch 2 a 3. február 2022 prechádzame celá škola na dištančné vzdelávanie podľa bežného rozvrhu hodín.

      Prechod školy na dištančné vzdelávanie sme zvážili po konzultácii s RUVZ v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň vás žiadame, aby sa žiaci zdržiavali doma a využili tento čas na samoštúdium.

      Žiaci, ktorým bola nariadená karanténa povinní zdržiavať sa doma, dodržiavať karenténne opatrenia a zúčastňovať sa dištančného vzdelávania.

      PaedDr. Beáta Havettová

      riaditeľka školy

      Vráble 1. 2. 2022       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, vážení kolegovia,  milí študenti!

       

      Škola sa k dnešnému dňu nachádza v oranžovej fáze Školského semaforu. Uvedenie  triedy do karantény nariaďuje RÚVZ na základe nahlásenia podozrenia na ochorenie COVID -19 u konkrétneho žiaka. V záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia ochorenia COVID-19 je prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam nevyhnutné plniť ihneď.

       

      Trieda - nariadená karanténa od –do (vrátane)

      IV.A   - od 24. 1. - 31.1.2022

      II.A    - od 26.1. – 30.1.2022

       

      Dištančná forma vzdelávania  je zabezpečená v triedach, v ktorých sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19 a trieda musí ísť do 5-dňovej karantény. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch, pokiaľ posledných 24 hodín karantény neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.

       

      Prezenčná forma vzdelávania je zabezpečená:
      • v triedach, ktoré neboli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.


      Vzhľadom na prevádzkové možnosti školy zabezpečíme  pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény a chcú si ju uplatniť len v prípade, že títo nemajú možnosť sa zapojiť do dištančnej formy vzdelávania - nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a miera špeciálno-pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy vzdelávania.

      O uplatnení výnimky z karantény informuje rodič bezodkladne triedneho učiteľa, vedenie školy predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“, aby sme pre žiaka mohli zabezpečiť prezenčné vzdelávanie.

       

       

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo

      • žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.
        

       

      Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti,!

       

      Zároveň vás chcem požiadať, aby sme všetci dôsledne dodržiavali opatrenia, ktoré napomôžu nezvyšovať riziko šírenia ochorenia a umožnia nám čo najdlhšie zachovať prezenčné vyučovanie v triedach:

      • starostlivo sledovať zdravotný stav  v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID19.

       

      • Vykonávať pravidelné testovanie žiakov  domácimi samotestami – dvakrát týždenne (pondelok a štvrtok, pred nástupom na vyučovanie), oznámenie o absolvovaní a výsledku testu zaslať škole cez Edupage (ďalšie testy budú žiakom doručené po preukázaní, že už zrealizovali minimálne 50% z doteraz obdržaných).

       

      • Každý pondelok (do nástupu na vyučovanie) odovzdať škole prehlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom žiaka – najlepšie prostredníctvom Edupage, prípadne osobne na predpísanom tlačive.

       

      • Dodržiavať hygienické opatrenia R – O – R (rúško – odstup – ruky)

      Povinnosť nosiť respirátor v priestoroch školy nie je, platí iba povinnosť nosiť rúško. Ale vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť aj v školách. A nosenie respirátora medzi ne rozhodne patrí.

       

      Podrobné informácie o povinnostiach rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, plnoletého žiaka  sú uvedené v Školskom semafore (str. 21-22).

       

      Vážení rodičia, milí žiaci, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, komplikácie alebo prekážky, obráťte sa na nás s dôverou, verím, že všetko je riešiteľné pri včasnej a konštruktívnej komunikácii.

      Prajem nám všetkým, aby sme prekonali toto náročné obdobie s čo najmenšími problémami a komplikáciami.

       

      PaedDr. Beáta Havettová

      riaditeľka školy

       

      Vráble 26.1.2022