• Valentínska kvapka krvi

     • Krv – červená tekutina, ktorej hodnotu si naplno uvedomíme až vo chvíli, keď ju stratíme. Práve v takejto situácii musíme dať za pravdu tvrdeniu, že to najcennejšie si za peniaze nekúpime. Musíme sa spoľahnúť na to, že sa nájde niekoľko darcov ochotných darovať neznámemu človeku kúsok seba.

      Ja som vďačná a hrdá, že práve takýchto darcov môžem stretávať aj na chodbách nášho gymnázia.

      Dňa 28. 2. sme spoločne darovali 6 litrov krvi. Práve toľko sa spotrebuje pri 2 operáciách srdca, či hrubého čreva alebo pri záchrane jedného človeka s ťažkým úrazom spojeným s vnútorným krvácaním.

      Ďakujem.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Valentínsky deň nielen pre zamilovaných

     •  

      Žiačka školská rada ani tento rok nezabudla na 14. február, Deň svätého Valentína, a práve preto si pre študentov pripravila zaujímavú, no hlavne adrenalínovú akciu - Valentínsky deň nielen pre zamilovaných.

       

      Odvážne dvojice čakali rôzne súťaže, v ktorých si zmerali sily proti párom z ostatných tried. Súťažiaci si potrápili mozgové bunky v romantickom kvíze, zastresovali nad skladaním zlomeného srdca a zatancovali si pri balónovom tanci. Perfektnú atmosféru nám navodilo aj spevácke vystúpenie Janky Magdolenovej z V.D. a červeno-ružové oblečenie žiakov a učiteľov, ktoré bolo súčasťou súťaže o „najromantickejšiu triedu“, ktorou sa stala III. A.

      A čo čakalo víťazov?

      Víťazný pár z III. D bol odmenený exkluzívnymi cenami - poukážkami na neskúšanie, korunkami a šerpami Miss a Mister Valentine a získal aj kozmetický balíček. Dvojice, ktoré obsadili 2. a 3. miesto - I.D a III.A, si taktiež vybojovali svoj vlastný kozmetický balíček a poukážky na neskúšanie.

      Romantická atmosféra tohto dňa bola umocnená aj výzdobou a tematickými nástenkami v triedach II. D, III. A.

       

      Poďakovanie patrí moderátorkám celej akcie – Patrícii Blahovej a Natálii Mészárosovej, ktoré sa výborne zhostili svojej úlohy. Veľkú pochvalu si zaslúžia aj žiaci z III. A, ktorí sa pod vedením členky ŽŠR Sofie Zrubcovej podieľali na výzdobe a upratovaní telocvične. V neposlednom rade ďakujem všetkým členom ŽŠR a aj učiteľom, ktorí nám pomohli pri organizácii a zabezpečení tejto akcie.

       

       Karin Bednáriková, predsedníčka ŽŠR

     • Gymnázium Vráble opäť potvrdilo vysokú úroveň prípravy ruského jazyka našich žiakov!

     • Dňa 17. 2. 2023 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále 17. ročníka celoslovenskej súťaže Ruské slovo, kde sa vynikajúco umiestnili naši žiaci:  Bibiána Halásová (próza - 1. miesto), Natália Polyáková (poézia - 1. miesto), Jana Magdolenová (sólový spev - 3. miesto), Kevin Rigó (sólový spev – doprovod).

       

      Pre  Bibiánu, Natáliu a Janu bolo toto víťazstvo v Ruskom slove krásnym záverom ich pôsobenia a reprezentácie vo farbách nášho gymnázia.

       

       Srdečné blahoželáme našim žiakom a želáme im veľa úspechov v rozvíjaní svojho talentu!

       

       

       Alla Pakhritsina, CSc.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Ľudské práva sú také neodňateľné základné oprávnenia, ktoré prináležia všetkým ľudským bytostiam a zaručujú im rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu.

       

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa opäť konalo prezenčne a na našom gymnáziu. Vo štvrtok 9.2. sa zišli študenti 34 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv  im je veľmi blízka. Súťaž prebiehala dvojkolovo. V prvej časti študenti písali text, v druhej časti sa najúspešnejší jednotlivci vyjadrovali k zadaným tézam.

      Medzi študentov a ich učiteľov zavítali milí hostia. Riaditeľ úradu NSK Peter Privalinec, poslankyňa NSK Martina Holečková, metodik odboru školstva NSK Ján Václavek, primátor mesta Viktor Németh, prednostka MÚ Soňa Červená.

      Program študentom spestrila prednáška so sudcom Okresného súdu v Nitre Dušanom Špirekom.

       

      A ktorí boli tí najlepší?

      1. miesto: Alex Mudrák - Gymnázium Vráble
      2. miesto: Dominik Péli- Gymnázium Párovská Nitra
      3. miesto: Natália Labovská – Gymnázium Golianova  Nitra

       

      Gratulujeme!

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Biologická olympiáda

     • V dňoch 2.2. a 8.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

      Súťažiaci sa potrápili nielen pri hľadaní odpovedí na teoretické otázky, ale aj pri riešení dvoch praktických úloh. Zadania neboli jednoduché. Vyžadovala sa schopnosť pracovať s odbornými pojmami, či prepájať vedomosti z viacerých predmetov.

      Veľmi nás teší, že sa našli študenti, ktorí napriek tomu riešenie týchto úloh úspešne zvládli:

      kategória A - Simona Kišová (IV.A) a Lucia Lüleiová (III.A),

      kategória B - Kevin Rigó (III.D) a Soňa Pastierová (II.D).

      Blahoželáme im a držíme palce, aby sa im rovnako darilo aj v krajskom kole.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Vyhodnotenie 1. polroka

     • 31.januára pani riaditeľka slávnostne ukončila 1. polrok školského roka a vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté v tomto polroku. Pochválila I.D triedu ako triedu s najlepším priemerným prospechom a III.D triedu ako triedu s najnižším priemerným počtom vymeškaných hodín.

      Pri tejto príležitosti boli tiež odmenení úspešní riešitelia školských kôl súťaží, ktoré sa uskutočnili v 1. polroku. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia, veľa zdravia a veľa úspechov aj v 2. polroku. 

      PaedDr. Mária Bašistová

     • RUSKÉ SLOVO

     • Na našom gymnáziu sa 24.januára 2023 konala súťaž "Ruské slovo". V tomto roku sa niesla v znamení témy: “Svet prírody“.

      Zúčastnili sa jej žiaci  I.D, III.D, IV.A, V.D. Porota si vypočula nielen recitáciu poézie a prózy, ale aj hudobné vystúpenia súťažiacich, ktoré dodali súťaži osobitú atmosféru.

      Gratulujeme víťazom a prajeme im veľa úspechov  v krajskom kole, ktoré  sa uskutoční  3. februára 2023.

      Výsledky súťaže:

      Poézia:

      1. mesto - Polyáková Natália
      2. miesto - Maneková Bernadeta
      3. miesto - Pappová Mária Anna

      Próza:

      1. miesto - Halásová Bibiana
      2. miesto - Kolieneková Viktória

      Solový spev :

      1. miesto - Magdolenová Jana

      Skupinový spev:

      1. miesto - Halásová Bibiana, Poveshchenko Denys

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • LYŽOVALI SME SA!

     •      Po dvoch rokoch, kedy sme sa nemohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku kvôli protipandemickým opatreniam, sa tento rok zdalo, že nám lyžovačku prekazí počasie. My sme sa však rozhodli držať zásady: „Nehľadaj dôvody, prečo sa to nedá, ale spôsob, ako sa to dá.“ a na lyžiarsky výcvik sme hneď po zimných prázdninách vycestovali. Oplatilo sa. Prežili sme nádherný týždeň v krásnej prírode, pľúca si prečistili čistým fatranským vzduchom, zažili veľa zábavy. A nielen na izbách a prechádzkach, ale najmä NA SVAHU.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Benefičné vianočné trhy vo Vrábľoch

     • Po dvojročnej prestávke sa vo Vrábľoch dňa 20.12.2022 opäť konali benefičné vianočné trhy, kde svoj tovar ponúkali školy a vzdelávacie centrá pôsobiace v meste.

      Naša škola bola, samozrejme, súčasťou tohto zaujímavého podujatia. Náš stánok bol jedným z najkrajšie vyzdobených a tovar sa pomerne rýchlo predával, keďže naši študenti vedia presne, čo je potrebné vyrobiť a predávať na takejto akcii.

      Študenti našej školy vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré, keďže boli vyrobené s láskou, sa predali takmer všetky 😊

      Týmto zároveň ďakujeme aj rodičom našich študentov za krásne a chutné vianočné pečivo, trubičky a oblátky; to všetko bol tovar, ktorý sa predal ako prvý (väčšina sa predala hneď po vyložení).

      Študenti z 2.D a 4.A pripravili pre všetkých vianočný program plný hudby a adventných a vianočných tradícií.

      Počasie nám prialo - slniečko svietilo a bolo príjemne mrazivo. Mráz a chlad určite neodradili naše dva predávajúce tímy: hlavný tím z 3.A triedy pod vedením Mgr. M. Hoppanovej a podporný tím z 1.D triedy vedený PaedDr. M. Bašistovou. Na pomoc sme mali aj výborný vianočný punč pripravený podľa receptu našej pani riaditeľky PaedDr. E. Matuškovej, ktorý nás zahrial keď nám bolo najchladnejšie.

      Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme!

      Želáme Vám krásne Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a radosti!

      Mgr. Martina Hoppanová

     • Vianočné aranžovanie

     • Blížili sa vrábeľské vianočné trhy a na našom gymnáziu sa  priestory školskej knižnice zmenili na tvorivú aranžérsku  dielňu. Stretli sa tu žiačky a žiaci, ktorí majú kreativitu v malíčku a vytvorili pekné vianočné venčeky a ikebany. Tie potom poputovali na vianočné trhy, kde potešili nejedného návštevníka a nakoniec určite skončia na vianočnom stole alebo budú súčasťou vianočnej výzdoby.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • VIANOČNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA

     • Študenti nášho gymnázia sa zapojili do VIANOČNEJ CHARITATÍVNEJ ZBIERKY na pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo Vrábľoch a okolí, ktorú organizovali O.Z. VRÁBLE SI TY V SPOLUPRÁCI S MESTOM VRÁBLE, O.Z. ŽITAVČEK A CDR ŽITAVCE. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli do zbierky, a tým umožnili mnohým rodinám prežiť krajšie vianočné sviatky.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Pripomíname si svetových spisovateľov

     • Od októbra do decembra sa na našej škole  konala výstava, ktorá bola  venovaná životu a dielu veľkého ruského spisovateľa F. M. Dostojevského.

      Expozíciu pripravili špecialisti literárneho múzea v Petrohrade. Litografie, rytiny a fotografie XIX. storočia, ktoré boli na nej prezentované, hovoria o najvýznamnejších udalostiach v živote a diele veľkého ruského spisovateľa.

      Dostojevskij nie je len skvelý spisovateľ. Cieľom jeho života, podľa jeho vlastných slov, bolo nájsť tajomstvo duši človeka. Dostojevskij v tom pokročil oveľa ďalej ako ktokoľvek pred ním.

      Na Slovensku meno Dostojevského bolo prvýkrát počuť ešte počas jeho života. V novembri 1847 sa v časopise "Orol Tatransky"  objavila zmienka o ňom ako o autorovi románu "Chudobní ľudia", ktorému literárni kritici predpovedali veľký úspech.

      S výstavou sa mohli oboznámiť študenti nášho gymnázia aj  žiaci základných škôl mesta Vráble a okolia.

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • Hodina kódu

     • Aj naša škola sa počas Týždňa informatiky zapojila do projektu Hodina kódu, ktorého ambíciou je predstaviť žiakom základy programovania.

      Žiaci si na hodinách informatiky mohli vytvoriť vlastné aplikácie alebo hry a následne si ich zahrať so svojimi kamarátmi.

      Zistili, aké dôležité je pre úspešné zvládnutie úlohy vedieť dobre čítať s porozumením a dôsledne dodržovať pokyny.

      Ak máte chuť, môžete si niektoré z vytvorených hier zahrať aj Vy:

      Prechodcezcestu - Sprite Lab - Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

       PaedDr. Mária Bašistová

     • Gymnazisti v divadle

     • Večer 6. decembra, zatiaľ čo všetky deti čakali na dobroty od Mikuláša, sme si  my, gymnazisti z III.A, IV.A, V.D mali možnosť vychutnať pôvodný slovenský muzikál „Povolanie pápež“. Tento úspešný muzikál, ktorý mal už 103 reprízu od svojej premiéry v roku 2016, nestratil na svojej sláve a aj naďalej vie u divákov vzbudiť emócie. Autorom je Daniel Hevier a Gabo Dušík, na režírovaní a tvorbe konečného výsledku sa podieľali aj poľskí  režisér, choreograf. Zobrazuje život, kresťanskú púť, duchovný a humanistický odkaz poľského pápeža, Jána Pavla II., vlastným menom Karola Jozefa Wojtyłu. Ján Pavol II. sa stal prvým netalianskym pápežom od roku 1522 a najmladším pápežom od roku 1846. Muzikál približuje jeho život, dielo, vplyv na svet, ale aj detstvo, výber povolania, záľuby, prvú lásku či charakter. Aj takto sme si pripomenuli to, ako zmenil politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu 20. storočia.

      Predstavenie sa začalo o pol siedmej. Pred začiatkom sme si odložili kabáty a pohodlne sa usadili na svoje miesta v prvej a druhej rade. Pohľad na scénu z takej blízkosti nám ešte zosilnil zážitok z hry a my sme tak mohli prežívať udalosti zo života Jána Pavla II. spolu s postavami. O nezabudnuteľnú atmosféru sa postarali známi herci, ako je Ján Gallovič, Juraj Ďuriš, Eva Pavlíková, Kristína Turjanová, Marcel Ochránek, Daniela Kuffelová či Gabriela Dolná. Ich výkony boli obdivuhodné, hrali súvisle takmer dve hodiny. Po prvej časti nasledovala pätnásťminútová prestávka. Druhá časť sa skončila ováciami a veľkolepým potleskom, ktorý právom patril hercom. Z divadla sme odchádzali po tri a pol hodinách plní nadšenia, obohatení o umelecký zážitok a oddýchnutí.

      Vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností minulého storočia sme získali vďaka pani profesorkám Bogyóovej a Hudaszek Semjanovej, ktoré návštevu divadla organizačne zabezpečili.

      Natália Polyáková, V.D

     • Nezabudnuteľný 🎅mikulášsky deň športových súťaží 😊❣

     • V utorok 6.12.2022 bol školský deň na gymnáziu vo Vrábľoch celkom iný ako ostatné dni...

      Záujem našich žiakov o pohyb a úspešné športové podujatia nás inšpirovali k tomu, aby sme zorganizovali pre žiakov netradičný mikulášsky darček vo forme súťaženia, pohybu a veselej zábavy pod vedením PaedDr. Borisa Ragasa.

      Chlapci súperili vo florbalovom turnaji a ostatní žiaci si zmerali svoje sily v športových disciplínach - stolný tenis, zhyby  na hrazde, ľah/sed za minútu....Energiu si športovci a povzbudzujúci mohli doplniť zdravými maškrtami z kuchyne našich gymnazistov.

      Výsledky disciplín:

      Mikulášsky turnaj vo florbale o Putovný pohár riaditeľky gymnáziá:

      1. miesto : tím V.D + III.D
      2. miesto : tím IV.A_I
      3. miesto : tím II.D

      Stolnotenisový turnaj dievčat –

      1. miesto : Lüleiová Lucia III.A

      Prekonávanie rekordov 😊

      1. Zhyby na hrazde – najviac t.j.15 - Gugh Filip V.D, Kohajda Marian IV.A
      2. Ľah/ sed za 1 min -  najviac t.j. 51 - Brath Peter II.D,
      3. Počet bedmintonových úderov- Kišová Simona IV.A,  Halásová Bibiana V.D

      Atmosféra v telocvični bola fantastická 😊, žiaci súťažili v duchu fair-play.....a príjemnú mikulášsku atmosféru spestril Mikuláš s čertom a anjelikom,  ktorí osladili deň všetkým žiakom sladkosťami, ktoré rozdali za záver podujatia. 

      Na záver pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková vyhodnotila turnaj a odovzdala súťažným družstvám ceny. Okrem športovania sa utužovali kolektívy a vládla dobrá nálada 😊🎅❣.

      Víťazom srdečne blahoželáme 😊!

      Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      PaedDr. Martina Ragasová

     • Interaktívna výstava 2022

     •      Stalo sa dobrou tradíciou, že pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa na  pôde Gymnázia vo Vrábľoch inštaluje interaktívna výstava prác žiakov na aktuálnu tému. V tomto roku, v dňoch 21. až 25. novembra  mohli návštevníci výstavy vidieť práce žiakov, ktoré  zaujímavými spôsobmi  širokej verejnosti predstavili pohľad mladých ľudí na tému  ENERGIA.

           Úvodná časť výstavy bola venovaná prehľadu rôznych zdrojov energie s dôrazom na obnoviteľné zdroje a hospodárne nakladanie s fosílnymi palivami. Ďalšia časť výstavy sprístupňovala poznatky o  denne využívanej elektrickej energii. Návštevníci mohli vidieť modely rôznych typov elektrární, oboznámiť sa  so základnými princípmi ich činnosti a pozorný návštevník iste zistil, kde vo svete i doma daný typ elektrárne môže nájsť. Vyrobenú elektrickú energiu, plyn pre svoju činnosť potrebujú domáce spotrebiče. Projekty žiakov radili, čo si okrem ceny a dizajnu treba všímať pri ich kúpe. Platba za energie v domácnosti  tvorí nemalú položku domáceho rozpočtu.  Jednou z možností, ako v budúcnosti ušetriť, je investícia do energeticky úsporného bývania, či pestovania rastlín v skleníku napr. aj s využitím solárnej energie. Akousi elektrárňou a chemickou továrňou je aj naše telo, preto hlavne starší gymnazisti skúmali z hľadiska energie procesy  prebiehajúce v ľudskom tele. Pohľad na energiu by nebol úplný, ak by sme opomenuli chápanie pojmu energia z pohľadu filozofie, v súvislosti s harmóniou života a bývania, čomu boli venované tiež niektoré projekty.

           Značne obliehaným bol priestor venovaný pokusom, ktoré súviseli s energiou. Niektoré náročnejšie pokusy návštevníkom predvádzali študenti gymnázia, ale mnohé jednoduchšie si mohli návštevníci sami vyskúšať.

           Potešil nás veľký záujem o výstavu  zo strany starších i mladších žiakov okolitých základných škôl. Veríme, že si z jej návštevy odniesli ucelenejší pohľad na pojem energia.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Deň otvorených dverí na vrábeľskom gymnáziu

     •     Dvere nášho gymnázia sa 23. 11. otvorili pre všetkých ôsmakov a deviatakov, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie na Deň otvorených dverí. Dozvedeli sa dôležité informácie o tom, že v budúcom školskom roku otvárame dva študijné odbory a môžu študovať na štvorročnom gymnáziu s posilneným vyučovaním angličtiny alebo na bilingválnom slovensko-ruskom, o prijímacích pohovoroch, o tom aké výsledky škola dosahuje v súťažiach a olympiádach, aké podujatia organizujeme pre našich žiakov.

           Okrem toho boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých sme im predstavili jednotlivé predmety. A tak  si návštevníci mohli prezrieť výstavu o vede a technike, pochutiť si na zdravej strave, porozmýšľať nad chemickými pokusmi, ochutnať z ruskej kuchyne, prejsť si výstavu o spisovateľovi F. M. Dostojevskom, navštíviť Mníchov a Októberfest, pozrieť si v anglickom jazyku divadielko „Guy Fawkes a sprisahanie“, nakuknúť do jedného z najlepších študentských časopisov na Slovensku – do Ťaháku a kto chcel, mohol si aj zašportovať.

             Vo všetkých aktivitách sme využili poznatky našich žiakov z vyučovacích hodín a uplatnili sme myšlienku, že škola má byť nielen miestom získavania nových vedomostí, ale aj miestom na rozvíjanie nápadov, kreativity a talentu mladých ľudí.

           Veríme, že náš DOD sa návštevníkom páčil a že sme viacerých presvedčili o tom, že sme školou, ktorá ich kvalitne pripraví do budúcnosti.

      PhDr. Monika Bogyóová 

     • VRÁBEĽSKÍ GYMNAZISTI V BÁTOVCIACH

     • Divadlo Pôtoň v Bátovciach ponúka pre študentov celodenné podujatia PSOTA NA SLOVENSKU. Podujatie má edukatívny a zážitkový charakter. V utorok /22.11/ mali možnosť i tretiaci vrábeľského  gymnázia zažiť neformálne vzdelávanie. Nosná téma podujatia bola - EKOLÓGIA V MINULOSTI A DNES. Súčasťou celodenného programu bolo divadelné predstavenie Terra Apathy, diskusia s teatrológom, kreatívne workshopy, diskusia s odborníkmi.

      Ďakujeme organizátorom, lektorom, odborníkom z oblasti ekológie, že sme mali možnosť i takouto netradičnou formou uvažovať o problémoch, ktoré trápia civilizáciu.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Ako sa stať mladým kozmonautom?

     • Pred Dňom študentstva  sa už tradične na  našom gymnáziu konajú  imatrikulácie žiakov I.D triedy.  Žiaci II.D triedy si pre nich pripravili zábavný program, ktorý sa celý niesol v téme „Vesmír“.  Naši začínajúci prváci museli zdolať viaceré úlohy z výcviku „ mladých kozmonautov“, až potom  sa dostali ku slávnostnému sľubu prvákov. Ich snahu starší spolužiaci ocenili drobnými upomienkovými predmetmi a sladkosťami.

      Našim  milým   prvákom prajeme úspešný školský rok a veľa príjemne strávených chvíľ v našej škole.

      PaedDr. Denisa Oćovayová

     • iBobor

     • Po ročnej prestávke sa žiaci našej školy opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor.

      Ide o súťaž, ktorá vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy sa rozšírila už do viac ako 50 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

      Som veľmi rada, že aj medzi našimi študentami sa našli takí, ktorým sa podarilo v tejto súťaži získať titul úspešného riešiteľa. Sú nimi: Jakub Kročka (I.D), Václav Řehák (II.D), Lea Jamrišková (I.D) a Natália Meszárosová (II.D).

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PaedDr. Mária Bašistová