• Besedovali sme s básnikom Filipom Némethom

     • Na začiatku bol list, ktorý nám napísal Filip. Ako bývalý žiak gymnázia adresoval učiteľom veľmi pekné slová a poďakoval sa im za to, že aj oni prispeli k tomu, ako sa mu dnes darí v pracovnej a aj spisovateľskej oblasti.

      Nasledovalo pozvanie na pôdu gymnázia a beseda o jeho básnickej zbierke Žitava, prečo píše, ako dlho mu trvá napísanie básne, atď., atď. Tiež sme sa dozvedeli, že už publikoval  básne v literárnych časopisoch a v rozhlasovom vysielaní a že jeho básne a aj zbierka sa úspešne umiestnili v troch ročníkoch súťaže Básne SK/CZ. S manželkou Barborou napísal aj knihu dobrodružných detských príbehov Tvojazem, ktorú ilustroval František Hříbal, tiež náš bývalý žiak.

      Verím, že jeho slová o knihách a čítaní si naši žiaci zoberú k srdcu a začnú čítať, ale možno aj písať prvé básne. Začnú dávať na papier to, čo cítia, čo vidia, čo prežívajú... lebo Filip ich určite v mnohom inšpiroval.

      Po vyše hodine sme sa poďakovali a popriali sme nášmu bývalému žiakovi a úspešnému mladému básnikovi veľa tvorivých nápadov.

      Monika Bogyóová

     • Spoznaj svojho vedca

     • Každoročne sa v jesennom období koná festival vedy Európska noc výskumníkov. Jeho súčasťou je aj formát  Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, vďaka ktorému sa výskumníčky a výskumníci vrátia späť do svojich škôl a predstavia svoju prácu a to, čomu sa v rámci výskumu venujú.  

      Preto sme oslovili Ing. Tibora Lieskovského, PhD, ktorý je absolventom našej školy, aby budúcim maturantom porozprával o tom, ako funguje vedecká práca a aké sú výzvy a radosti vedeckej práce.

      Ing. Tibor Lieskovský, PhD pracuje na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky na STU Bratislava. Hoci pôvodne vyštudoval geodéziu, jeho medzinárodne uznávaná vedecká práca má oveľa širší záber, pretože spolupracuje s historikmi, archeológmi, astronómami, geológmi a samozrejme s miestnymi obyvateľmi území, kde robí výskum. Na svojich expedíciách pobudol na púšti, v džungli, s veľmi obmedzeným prístupom k moderných výdobytkov našej civilizácie, v náročných klimatických aj geopolitických podmienkach. Dôkazom toho boli mnohé zábery z pútavej prezentácie, ktorá sprevádzala jeho rozprávanie na tému: Geodézia na štyroch kontinentoch - ako moderné technológie pomáhajú mapovať osudy starých civilizácií.

      Veríme, že jeho nadšenie pre vedeckú prácu, odhodlanie prijímať výzvy, byť v práci dôsledný, overovať si jej výsledky, nutnosť držať krok s modernými technológiami a dôraz na spoluprácu v tíme zanechali v našich študentoch hlbokú stopu.

      RNDr. Anna Uhríková

     • „Džínsy a kultúra Európy“ na Čerešňovom námestí

     • 26. september je Európsky deň jazykov a my – gymnazisti sme už tradične vymenili školské lavice za vyzdobené Čerešňové námestie, ktoré sa tento raz zmenilo na prehliadkové mólo. Jednak sme chceli ukázať, že sa vo svete nestratíme, lebo ovládame jazyky a jednak sme chceli všetkým pripomenúť, že naše obľúbené džínsy majú už 150 rokov. A ako sme to vymysleli? Nuž perfektnou módnou prehliadkou „Džínsy a kultúra Európy“, ktorá bola moderovaná v slovenčine a troch cudzích jazykoch – anglickom, ruskom a nemeckom a tiež historickým prierezom vývoja rifieľ.

      Naše dievčatá a chlapci predvádzali pred žiakmi vrábeľských základných škôl a z Červeného Hrádku nadčasové džínsové modely. Slnkom a vynikajúcou náladou zaliaty deň prilákal na Čerešňové námestie aj Vrábľanov a pozrieť sa prišiel aj primátor mesta Viktor Németh. Pre návštevníkov bolo okrem módnej show pripravené aj vynikajúce pohostenie. Gymnazisti pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov opäť ukázali, že sú kreatívni, talentovaní a že dokážu vymyslieť a pripraviť zaujímavú akciu, počas ktorej ponúkali príjemnú spoločnosť mladých ľudí, veľa pozitívnej energie a hlavne dobrú náladu. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na námestie a podporili nás.

      Monika Bogyóová

     • Školská ulica zažila „Deň bez áut“

     • Triafanie loptičkou do bránky,  maľovanie na tvár, kolky, udržanie loptičky na raketke počas chôdze a sprevádzanie detí do školy boli aktivity, ktorými sa gymnazisti zapojili do „Dňa bez áut“, ktorým 22. 9. 2023 vrcholil Európsky týždeň mobility. V tento deň mesto Vráble v spolupráci s 1. ZŠ Levická, ZŠ s MŠ V. Záborského, ZŠ sv. Vojtecha a naším gymnáziom  organizovalo podujatie UZAVRETÁ ŠKOLSKÁ ULICA PRE DETI.

      Organizátori, pod taktovkou pani viceprimátorky Moniky Mališkovej, chceli poukázať na to, že na cestách, ktoré sú v blízkosti menovaných škôl je nebezpečná premávka automobilov a že by sme mohli používať na cestu do školy aktívne formy dopravy, napr. chôdzu, bicyklovanie a iné. Prispeli by sme tak nielen k zvýšeniu bezpečnosti v tejto lokalite, ale bolo by to  zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu a hlavne k nášmu zdraviu.

      Deň sa podľa zástupov veselých detí na aktivitách vydaril a treba len veriť, že nás prinúti zamyslieť sa a „odložiť“ autá.

      Monika Bogyóová

     • Bielu pastelku podporili aj gymnazisti

     • Biela pastelka je verejná zbierka, do ktorej sa zapájame už niekoľko rokov preto, lebo vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      22. septembra boli v uliciach Vrábeľ aj dobrovoľníčky z našej školy - Renáta Bajneková a Bernadeta Maneková.

      Veríme, že sme aspoň malou finančnou troškou prispeli aj my a že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, už bude vedieť, ako ju čo najlepšie použije pre ľudí so zrakovým postihnutím, rodičov a príbuzných nevidiacich a slabozraké deti.

      Monika Bogyóová

     • Gymnazisti si uctili pamiatku pána Ľudovíta Didiho

     • Žiaci nášho gymnázia sa dňa 14. 9. 2023 zúčastnili slávnostnej spomienkovej akadémie, ktorá sa konala na MsÚ vo Vrábľoch pri príležitosti 10. výročia úmrtia Ľudovíta Didiho. Podujatie bolo spojené aj s odhalením pamätnej tabule na budove Reedukačného centra vo Vrábľoch, ktorého sa zúčastnili okrem primátora mesta Viktora Németha aj osobnosti verejného života.

      Počas slávnostnej akadémie sme sa veľa dozvedeli o živote pána Ľudovíta Didiho. Pochádzal z Púchova, ale veľkú časť svojho života prežil vo Vrábľoch, kde pôsobil v reedukačnom centre. Bol pedagóg, signatár Charty ´77, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre a v roku 2023 dostal ocenenie od prezidentky SR, Zuzany Čaputovej - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ako pripomenul moderátor akadémie, je zatiaľ jediným občanom Vrábeľ, ktorý takéto ocenenie dostal.

      Slávnostnej akadémie sa zúčastnili významní hostia: poradkyňa prezidentky SR Jarmila Lajčáková, podpredsedníčka NSK Martina Holečková, z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Zuzana Blaháková, vysokoškolský pedagóg, historik, spisovateľ literatúry faktu profesor Jozef Leikert, poslanci MZ vo Vrábľoch a v neposlednom rade aj príbuzní pána Didiho a ďalší hostia. Výnimočnú atmosféru podčiarklo aj klavírne vystúpenie Miroslava Ráca, spomienky vrábeľského historika Jozefa Trubíniho a úryvok z diela Cigánkina veštba (autorom je pán Didi), ktorý predniesla Henrieta Šípošová, absolventka nášho gymnázia.

      Aj touto cestou chceme organizátorom poďakovať za možnosť zúčastniť sa spomienkovej slávnosti, lebo žiaci sa dozvedeli o významnej osobnosti, ktorá žila vo Vrábľoch. Dozvedeli sa, že pán Didi sa aj na úkor svojho pohodlia, rodinných a pracovných útrap v totalitnej dobe, nebál postaviť za princípy demokracie. A je dôležité, aby sme aj dnes viedli mladých ľudí k tomu, aby šírili odkaz tých osobností, ktoré obhajovali ľudské práva a demokraciu v čase, keď nebola samozrejmosťou.

      Monika Bogyóová

     • „Zabudnutí susedia“

     • V piatok 8. 9. 2023 sa všetci žiaci nášho gymnázia zúčastnili veľmi zaujímavého podujatia „Zabudnutí susedia“, ktoré zorganizovalo mesto Vráble v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, Strednou odbornou školou technickou a občianskymi združeniami Fontis, Vráble Si Ty a Lepšie Vráble.

      Počas podujatia bol pre verejnosť sprístupnený Židovský cintorín a Schickov kaštieľ.

      Našim žiakom počas odbornej komentovanej prehliadky pútavo porozprával o histórii cintorína regionálny historik pán Mgr. Ľuboš Trubíni a dozvedeli sa o osobnostiach, ktoré sú tu pochované .

      Prehliadka Schickovho kaštieľa (v ktorom sa nachádza SOŠT) bola tiež veľmi zaujímavá, lebo žiakov sprevádzal a rozprával o kaštieli a rodine Schickovcov pán riaditeľ SOŠT Ing. Ján Jamrich. Dokonca si zaspomínal aj na osobné stretnutie so žijúcimi členmi rodiny, ktorí sa po rokoch prišli pozrieť do kaštieľa – vtedy už školy.

      Ďakujeme organizátorom a hlavne obom pánom za to, že sa nám venovali a že sme sa od nich dozvedeli hodnotné informácie o histórii týchto pamiatok a židovskej obce vo Vrábľoch.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Nový školský rok zaklopal na dvere gymnázia...

     • Prišiel september a s ním sa neodmysliteľne spája začiatok školského roka. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sme začali spoločným stretnutím žiakov, učiteľov a rodičov v átriu gymnázia. Najskôr zaznela štátna hymna a po nej nasledovala báseň. Následne vystúpila s príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková. Privítala všetkých prítomných a najmä nových žiakov - prvákov štvorročného a bilingválneho gymnázia. Učiteľom aj žiakom popriala úspešný školský rok, v ktorom určite nadobudnú veľa nových poznatkov a zážitkov. Potom sa žiaci presunuli do tried, kde prebehli prvé triednické hodiny a porozprávali si zážitky z prázdnin. S veselým smiechom odchádzali zo školy, v ktorej budú desať mesiacov získavať kvalitné vedomosti a nové priateľstvá.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Sladký koniec školského roka

     •      Úsmevy, vysvedčenia, pochvaly...

           Presne takto vyzeral posledný školský deň na našom gymnáziu. Najskôr triedne učiteľky odovzdali vysvedčenia a potom sme sa stretli v školskom átriu. Tu nás pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková oboznámila s tým, ako sme počas celého školského roka pracovali, ktorá trieda má najlepší študijný priemer a žiaci ktorej triedy vymeškali najmenej vyučovacích hodín. Samozrejme, pochválila najlepších, ktorí mali vynikajúce študijné výsledky, zapájali sa do predmetových súťaží a olympiád a tiež vzorne reprezentovali školu na rôznych podujatiach prezentujúcich školu na verejnosti. Pochvalu od riaditeľky školy dostali nasledovní žiaci:
      Alex Mudrák, Lucia Lüleiová, Maroš Končál, Roman Špaňo, Karin Bednáriková, Natália Mészárosová, Václav Řehák, Jakub Kročka.
           Nakoniec pani riaditeľka poďakovala aj učiteľom sa úspešný školský rok 2022/2023 a všetkých žiakov čakala odmena v podobe sladkej pochúťky .

                                                                                                  ....a hurá na prázdniny!

      Soňa Pastierová, II. D

     • Džínsy

     •  Rifle“ boli, sú a budú. Nič iné sa v živote ľudstva nezakorenilo tak ako džínsy. Ani jeden druh oblečenia. Jednoduchá modrá látka, ktorá nahradila hnedú sa stala kultom - kto by si to pomyslel? A čo je na tom také zvláštne? Asi nič - zdá sa ... 

      Študenti nášho gymnázia pripravili podujatie venované 150. výročiu patentovania džínsov: zaujímavú prezentáciu a módnu prehliadku.
       

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • Stretnutie olympionikov ruského jazyka v Bratislave

     • 29. júna 2023 v Bratislave sa konalo vzdelávaco-kultúrne stretnutie olympionikov ruského jazyka s úspešnými mladými ľuďmi. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Asociácie rusistov Slovenska a Ruského centra kultúry v Bratislave. Kultúrneho programu sa zúčastnili učitelia ruského jazyka a absolventi nášho gymnázia. Súčasťou stretnutia bola vernisáž výstavy Sergeja Rachmaninova - dúfame, že táto vernisáž sa čoskoro bude konať aj v našej škole

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • OK DEŇ sa vydaril

     • Posledné dni v škole sa dajú prežiť rôzne. My sme si spravili kúzelný OK DEŇ (opekačkovo-klobúkový), ktorý v sebe ukrýval veľmi zaujímavé aktivity. Všetko začalo prekrásnym predstavením tanečnej skupiny Klik-Klak v našej telocvični. Potom sme sa presunuli na celoškolskú grilovačku. Tam niektorí zistili, že na grilovačku potrebujú aj gril! Keďže im chýbal, museli improvizovať. A tak sa grilovalo aj na toastovačoch! Pri jedení našich dobrôt sme počúvali hudbu, rozprávali sme si vtipné príbehy z celého školského roka a užili sme si ten najlepší deň! Popri týchto aktivitách sme mali všetci na hlavách kreatívne, pestré klobúky, a tak sme sa zapojili aj do “klobúkového dňa”, ktorý vyhlásil školský parlament. Viacerí z nás si odniesli za pekné klobúky aj malú sladkú odmenu. Na OK DEŇ budeme spomínať ešte dlho a dúfame, že si ho spravíme aj budúci rok!
       

       Soňa Pastierová, II. D

     • Zmúdreli sme so zmudri.sk

     • V 2. polroku tohto školského roka sa II.D trieda na hodinách informatiky zapojila do programu Zmudri do škôl.

      V rámci programu sme sa počas desiatich vyučovacích hodín venovali témam súvisiacim s ochranou na internete. Zisťovali sme, ako sa chrániť pred hackermi, ako nenaletieť pochybným influencerom, ako bojovať proti klamstvám a nenávisti na internete a nedovoliť, aby nám trollovia znepríjemňovali život. Pátrali sme tiež po tom, čo všetko o nás vie internet a zisťovali, že toho je niekedy viac, než by sme si želali. Pokúšali sme sa odhaľovať deepfake videá, rozprávali sa o kyberšikane, o tom, ako neprísť o zdravie a peniaze pri hraní hier aj o tom, ako sa bezpečne zoznamovať online.

      Verím, že každý z nás si z programu odniesol nové zručnosti, ktoré nám pomôžu „prežiť na divokom webe“.

       PaedDr. M. Bašistová

     • Na exkurzii v Kazachstane 😉

     • Kazachstan. Krajina tak obrovská, že si musíte vybrať, ktorý región dôkladnejšie spoznáte, pretože inak sa budete prepravovať tisíce kilometrov. Presne toto nám, bilingválnym druhákom a tretiakom, potvrdila pani Dina Jedygenova, ktorá nás Kazachstanom na spoločnej besede previedla.

      V ruskom jazyku nám porozprávala o jednom z hlavných centier kazašskej kultúry, Alma-ate, kde vyrastala a žila niekoľko rokov. O krajine rozprávala veľmi pútavo nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sme sa aj pár jej osobných zážitkov a množstvo faktov o kazašských obchodoch, odevoch a obuvi – národných kostýmoch. Mali sme dokonca aj možnosť vyskúšať si rôzne čiapky a vesty, ktoré symbolizujú práve národné oblečenie. Okrem toho sme si mohli prečítať rôzne knihy, popozerať hračky a obrázky.

      Veľa sme sa dozvedeli aj z oblasti kazašskej kuchyne. Pani Dina nám priniesla ochutnať národnú sladkosť žent, ktorej chuť by sa viac-menej dala opísať ako cheescake. Čierny čaj Kazachovia podávajú so smotanou a zvyčajne s baursakmi – vyprážanými šiškami. Samozrejme, že sme si nenechali ujsť ani túto kombináciu a čierny čaj sme navyše pili z tradičných šálok.

      Z tejto veľmi príjemnej besedy sme si odniesli veľa zaujímavých noviniek, ktoré v budúcnosti určite využijeme. Či už v praxi, ak sa rozhodneme do krajiny vycestovať, alebo na hodinách geografie, keďže nás Kazachstan, teda centrálna Ázia, vo vyššom ročníku určite čaká.

      A tiež verím, že jej slová, že keď má rozprávať o rodnej krajine, nikdy nie je unavená a vždy to s radosťou urobí, si uchováme a rovnaký postoj zaujmeme, ak by sme mali hovoriť o našom Slovensku. 

      Pani Dine Jedygenovej za jej návštevu, besedu, ktorá bola ako exkurzia po Kazachstane a vynikajúce pohostenie nesmierne ďakujeme!
       

      Karin Bednáriková, III.D

     • Škola priateľská k deťom

     • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do aktivít, ktoré robíme nielen preto, aby sme sa stali Školou priateľskou k deťom, ale najmä preto, aby sme deťom, ktoré žijú v porovnaní s nami oveľa ťažší život, možno bez vody, bez jedla, bez strechy nad hlavou, pomohli.

      Vždy si pozrieme dokumenty, ktoré sú na stránke UNICEF a rozprávame sa o živote týchto detí, ako im pomôcť a či je naša pomoc dostatočná. Okrem toho sme sa zúčastnili zbierky Modrý gombík a zakúpili sme detičkám hygienické a školské potreby.

      Hoci je naša pomoc len malou kvapkou v mori, veríme, že niekomu pomôže a aspoň na chvíľu mu vyčarí úsmev na tvári. Navyše, tieto deti budú vedieť, že niekto na nich myslí a záleží mu na ich šťastí. 

       

      PhDr. M.Bogyóová

     • Vystúpenie pre rodičov

     • My, bilingvisti z I.D, sme v prvom roku štúdia absolvovali 13 hodín ruštiny týždenne. Svoju celoročnú prácu sme zavŕšili formou vystúpenia o ruskom umení, ktoré sme dňa 22.6. odprezentovali pred svojimi najbližšími. Obohatili sme ich o nové poznatky z ruskej ľudovej kultúry a zároveň mali možnosť vidieť ukážky ruských tancov, piesní. Odprezentovali sme to nezvyčajnou formou. Našim cieľom bolo pobaviť divákov. Odozvy boli pozitívne a nás to v našej práci posunulo o krok ďalej. Dodalo nám to novú chuť ďalej sa vzdelávať. Všetci dúfame, že si to ešte niekedy zopakujeme.

      Linda Kazíková, I.D

     • Dejepisná vychádzka

     • 20.6.2023 s podporou mesta Vráble bola  zorganizovaná dejepisná vychádzka po Vrábľoch. Dejepisnej vychádzky sa zúčastnili žiaci 1.D triedy. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o meste, ktoré navštevujeme každý deň a trošku inou a zaujímavejšou formou sme si spestrili vyučovanie. Videli sme budovy, o ktorých sme ani netušili, že majú v sebe takú históriu a skrývajú v sebe bohatú minulosť na dejiny a osobnosti. Dokonca sme ani netušili, že Vráble bol navštíviť Andrej Hlinka, dokonca sa tu narodil Ľudovít Štúr, ale mladší a náš vrábeľský kostol má rovnaký obraz ako katedrála Panny Márie a svätého Vojtecha. Odteraz sa na naše mesto Vráble pozeráme inými očami a vidíme v ňom čaro, vďaka  jeho pestrej minulosti.

      Viktória Badínová, I.D

     • Exkurzia v Bratislave

     • Každý vie, že Bratislava je naše hlavné mesto, ale poznáte jej legendy a pamiatky? My, žiaci z I.D a II.D  sme sa zúčastnili exkurzie do  Bratislavy. Navštívili sme Bratislavský hrad a preniesli sa do minulosti vďaka prechádzke cez staré mesto a jeho zaujímavým príbehom. Videli sme Hlavné námestie s radnicou, Národné divadlo, Hviezdoslavovo námestie a mnoho iných zaujímavých miest. Zakončili sme to všetko nakupovaním v Eurovei, odkiaľ sme si odniesli buď plné brucho alebo plné tašky. Ku koncu sme zistili, že nakoniec tú našu Bratislavu predsa až tak nepoznáme.

      Soňa Pastierová, II.D

     • Župná kalokagatia

     • Pojem “Kalokagatia” znamená harmonický súlad fyzickej a duševnej stránky človeka, ktorý sa propagoval už v starovekom Grécku. My sme sa zúčastnili  zaujímavej  súťaže pod týmto názvom  v neďalekých Leviciach. Bežali sme 2 kilometre a popri tom sme plnili teoretické a praktické úlohy. Zastrieľali sme si z pušky, zarúčkovali sme na lane, podávali sme prvú pomoc a odpovedali na otázky z oblasti histórie, geografie a topografie. Prišli sme sa zabaviť a užiť si súťaž, no nakoniec sme si odniesli pekné 5. miesto!

      Soňa Pastierová, II.D