• EXEGI MONUMENTUM

     • Je názov básne A.S.Puškina, ktorá odznela v úvode otvorenej hodiny ruského jazyka v našom gymnáziu za prítomnosti Inny Viktorovny Kuznecovovej - kultúrnej atašé z Veľvyslanectva RF na Slovensku, p. riaditeľky Elišky Matuškovej a žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválnej formy štúdia. Najskôr mali žiaci možnosť oboznámiť sa so životom a dielom tohto významného ruského spisovateľa v interaktívnej prezentácii doplnenej umeleckými vstupmi, ktorú si pre nich pripravila p. učiteľka Alla Pakhritsina.

      Potom si zástupcovia oboch tried mohli overiť svoje vedomosti v súťažnom kvíze. Tu bola úspešnejšia II.D trieda. Víťazi boli odmenení, ale skrátka neprišli ani porazení, ani všetci zúčastnení. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú doplnili aj fotografie našich žiakov v dobových kostýmoch a tiež vernisáž žiackych prác.

      Pri tejto príležitosti odovzdala p. Kuznecovová aj knižný dar pre našu školu, ktorý obsahuje veľké množstvo odbornej ruskej literatúry, ale aj beletrie v rôznych jazykových úrovniach, ktorý rozšíri školskú knižnicu ruského jazyka o nové tituly.

      PK cudzích jazykov

     • O činnosti UNICEF vieme opäť viac

     • Našu školu navštívil 26. marca pán Lukáš Cerovský zo Slovenskej nadácie pre UNICEF, ktorý je koordinátorom pre školy a besedoval so žiakmi na tému „Programy UNICEF a SlovakAid v kontexte klimatických zmien“. Táto aktivita sa realizovala na základe účasti našej školy v programe Škola priateľská k deťom. Rozprával o aktivitách a hlavne o pomoci, ktorú poskytujú najmä deťom v oblastiach postihnutých zemetrasením a inými pohromami. Žiakov zároveň inšpiroval príkladmi činnosti mladých ľudí a ich zapájaním sa do programov pomoci. Beseda sa žiakom páčila, dozvedeli sa zaujímavé informácie a možno sa niektorí z nich rozhodnú aj aktívnejšie pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V najbližšej dobe sa chceme zapojiť do zbierky Modrý gombík a do programu Darček pre život. Sú to darčeky, ktoré zachraňujú životy a po zakúpení ich UNICEF doručuje do krajín, v ktorých realizuje svoje programy a kde práve v tejto chvíli deti v núdzi pomoc nevyhnutne potrebujú.

      Monika Bogyóová

     • Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

     • „ Nielen chlebom je človek živý!

      Čo by z nás bolo, keby sme jedli a pili

      a svojho ducha nezveľaďovali!

      Beda národu, ktorý nečíta!“

      (Matej Hrebenda)

      Marec si ako mesiac knihy pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. Bol to významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

      Naši gymnazisti dostali pozvanie od vedúcej knižnice pani Mgr. Vozárikovej na návštevu Mestskej knižnice vo Vrábľoch, pretože prebiehal Týždeň slovenských knižníc. Ten vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Jeho cieľom je poukázať na to, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

      Pracovníci knižnice, ktorým aj touto cestou ďakujeme, žiakom porozprávali o histórii vrábeľskej knižnice, oboznámili ich s knižničným fondom a zapísali ich za nových čitateľov. Žiaci si hneď vypožičali knihy, ktoré ich určite zaujmú obsahom, prinesú nové informácie, podporia ich fantáziu a obohatia slovnú zásobu.

       

      Monika Bogyóová