• Deň zaľúbených

     • Deň sv. Valentína sme oslavovali od samého rána a hneď ako sme vstúpili do školy, členovia školského parlamentu rozdávali srdiečka a sladký darček. Žiačky počas celého dňa pred každou hodinou prečítali do rozhlasu zaujímavosti o Dni zaľúbených. Dozvedeli sme sa aj o láskach historických osobností, o ktorých sa hovorí dodnes. Nechýbala ani krásna výzdoba a žiaci sa mohli odfotiť pri „valentínskej fotostene“. Tento deň bol plný milých úsmevov, krásnych valentíniek a prianí. Láska má však rôzne podoby a čím viac jej bude medzi ľuďmi, tým bude svet krajší.

      M. Bogyóová

     • Biologická olympiáda

     • V dňoch 12.2. a 13.2.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

      Súťažiaci museli zvládnuť teoretický test a vyriešiť dve praktické úlohy. 

      Veľmi nás teší, že sa našli študenti, ktorí napriek tomu, že zadania neboli jednoduché, riešenie týchto úloh úspešne zvládli:

      kategória A - Lucia Lüleiová (IV.A),

      kategória B - Soňa Pastierová (III.D) a Kristián Obert (II.D).

      Blahoželáme im a držíme palce, aby sa im rovnako darilo aj v krajskom kole.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Keď sa DOD vydarí 😊

     • Deň otvorených dverí má na našom gymnáziu vždy príchuť perfektného dňa. Gymnazisti sa snažia pod vedením pedagógov ukázať, aké možnosti im škola ponúka na štúdium, koľko vedomostí už stihli získať a navyše vždy predvedú aj niečo zo svojho talentu. Inak tomu nebolo ani na DOD 13. 2. 2024.

      Veríme, že žiakom z okolitých základných škôl sme urobili dnešný deň naozaj výnimočným. „Zobrali“ sme ich do čias našich predkov a ukázali sme im, ako sa ľudia lúčili so zimou a vítali jar. Získali poznatky o tom, čo je „maslenica“, čo sú „fašiangy“ a z čoho pozostáva vrábeľský kroj. Mohli sa zúčastniť „masterklasov“, pozrieť si zaujímavé chemické pokusy, nahliadnuť do odborných učební, školských  knižníc (slovenskej a ruskej) a telocvične. Prichystaná bola aj výstava „Obete komunistického režimu na Slovensku“, ktorú nám poskytol Ústav pamäti národa v Bratislave.  Pani riaditeľka Eliška Matušková ich oboznámila so študijným programom, pani učiteľky - ruštinárky im priblížili štúdium ruského jazyka na bilingválnom gymnáziu.

      Pre milých návštevníkov bolo prichystané pohostenie a malé darčeky. Myslíme si, že sme im ukázali z nášho školského života dosť na to, aby si aj tí, ktorí doteraz váhali, na akú školu povedú ich kroky, povedali o tej našej : „Tu chcem študovať!“ 

      Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za návštevu vrábeľského gymnázia.

      PhDr. M. Bogyóová

     • Úspechy v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo

     • Dňa 9. februára 2024 sa konal v Košiciach 18. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a v speve Ruské slovo s tematikou Svet profesií. Nitriansky kraj reprezentovali naši žiaci a v pomerne silnej konkurencii boli mimoriadne úspešní.

      Výsledky súťaže:

      Prednes poézie – III. kat.                

      2. miesto: Karin Bednáriková

       

      Prednes poézie – III. kat. ruskojazyčné prostredie

      2. miesto: Maksim Kalashnik

       

      Prednes prózy – III.kat. – ruskojazyčné prostredie

      1. miesto: Anna Bulavintseva

       

      Sólový spev   III. kat.

      3. miesto: Emma Uhrínová

       

      Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

       

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Vo štvrtok 8.2. zavítalo na našu školu 30 stredoškolákov z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Študenti a študentky sa zišli, aby svojimi vedomosťami a názormi zabojovali v testovej a ústnej časti olympiády.

      Účastníkov prišli pozdraviť milí hostia. Poslankyňa NSK, predsedníčka Komisia školstva, mládeže a športu NSK Ing. Mgr. Viera Bútorová, vedúca oddelenia metodicko riadiaceho prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD., MPH, Mgr. Ján Václavek odborný referent pre metodickú činnosť, primátor mesta Mgr. Viktor Németh a viceprimátorka Ing. Monika Mališková.

      Okrem súťaženia študenti a študentky mali možnosť absolvovať prednášku na tému Právny štát a ľudské práva s JUDr. Sylviou Tiryaki z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) a predsedníčkou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemne strávený deň. A postupujúcim do celoštátneho kola gratulujeme.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Vyhodnotenie VVV za 1. polrok

     • 6. februára pani riaditeľka slávnostne vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok školského roka. Pochválila žiakov s výbornými študijnými výsledkami a vzornou dochádzkou a povzbudila žiakov so slabšími výsledkami v snahe o zlepšenie.

      Pri tejto príležitosti boli tiež odmenení úspešní riešitelia školských kôl súťaží, ktoré sa uskutočnili v 1. polroku. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia a veľa úspechov aj v 2. polroku. 

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Ja nelyžujem, ty lyžuješ ... už lyžujeme všetci!

     • Slová „už lyžujeme všetci“ platia po lyžiarskom výcvikovom kurze našich gymnazistov doslova a do písmena. Po takmer týždni strávenom v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Polomka-Bučník sa viacerí zo žiakov I. A a I. D triedy, lebo niektorí už lyžovali dobre, skutočne naučili lyžovať. Prvé nesmelé „kroky“ a aj pády na lyžiach vystriedali postupne prvé vydarené oblúčiky a hlavne elegantné zabrzdenia tam, kde zastaviť chceli. Popritom sa nadýchali sviežeho horského vzduchu a ako bonus ich celých päť dní zohrievalo slniečko.

      Okrem lyžovania mali žiaci pripravený aj večerný program. Družstvá súťažili v lúštení tajničiek, mali turnaj v hre „Doubble“, vyrábali valentínku, písali básne o lyžiarskom, mali karneval a diskotéku.

      V posledný deň si viacerí trúfli zlyžovať celý svah, a tak sme domov prichádzali viac ako nadšení. Pred gymnáziom našu lyžiarsku výpravu čakali rodičia, ktorí boli spokojní, že nielen lyže, ale najmä deti sa im vrátili nepolámané. Poďakovali pani riaditeľke, učiteľom a pani zdravotníčke za to, že škola zorganizovala lyžiarsky kurz.

      Monika Bogyóová