• Sladký koniec školského roka

     •      Úsmevy, vysvedčenia, pochvaly...

           Presne takto vyzeral posledný školský deň na našom gymnáziu. Najskôr triedne učiteľky odovzdali vysvedčenia a potom sme sa stretli v školskom átriu. Tu nás pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková oboznámila s tým, ako sme počas celého školského roka pracovali, ktorá trieda má najlepší študijný priemer a žiaci ktorej triedy vymeškali najmenej vyučovacích hodín. Samozrejme, pochválila najlepších, ktorí mali vynikajúce študijné výsledky, zapájali sa do predmetových súťaží a olympiád a tiež vzorne reprezentovali školu na rôznych podujatiach prezentujúcich školu na verejnosti. Pochvalu od riaditeľky školy dostali nasledovní žiaci:
      Alex Mudrák, Lucia Lüleiová, Maroš Končál, Roman Špaňo, Karin Bednáriková, Natália Mészárosová, Václav Řehák, Jakub Kročka.
           Nakoniec pani riaditeľka poďakovala aj učiteľom sa úspešný školský rok 2022/2023 a všetkých žiakov čakala odmena v podobe sladkej pochúťky .

                                                                                                  ....a hurá na prázdniny!

      Soňa Pastierová, II. D

     • Džínsy

     •  Rifle“ boli, sú a budú. Nič iné sa v živote ľudstva nezakorenilo tak ako džínsy. Ani jeden druh oblečenia. Jednoduchá modrá látka, ktorá nahradila hnedú sa stala kultom - kto by si to pomyslel? A čo je na tom také zvláštne? Asi nič - zdá sa ... 

      Študenti nášho gymnázia pripravili podujatie venované 150. výročiu patentovania džínsov: zaujímavú prezentáciu a módnu prehliadku.
       

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • Stretnutie olympionikov ruského jazyka v Bratislave

     • 29. júna 2023 v Bratislave sa konalo vzdelávaco-kultúrne stretnutie olympionikov ruského jazyka s úspešnými mladými ľuďmi. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Asociácie rusistov Slovenska a Ruského centra kultúry v Bratislave. Kultúrneho programu sa zúčastnili učitelia ruského jazyka a absolventi nášho gymnázia. Súčasťou stretnutia bola vernisáž výstavy Sergeja Rachmaninova - dúfame, že táto vernisáž sa čoskoro bude konať aj v našej škole

      Alla Pakhritsina, CSc.