• Hviezdoslavov Kubín

     • „Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.“ /www.nocka.sk/

      Žiačky Karin Bednáriková a Alžbeta Stanová sa v posledný marcový deň zúčastnili tejto významnej recitačnej súťaže, ktorá sa konala v KOS v Nitre. Karin recitovala prózu Pieseň o mame od autorky Bohuslavy Vargovej a Alžbeta báseň od Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej Pár – nepár. Obe dievčatá nás v silnej konkurencii recitátorov vzorne reprezentovali a patrí im poďakovanie.

       

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

     • Marec je mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom jari, ale od roku 1955 je označovaný aj ako „mesiac knihy“ na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a aj zomrel v marci. Odmalička pociťoval lásku ku knihám, ale keďže mal problémy so zrakom, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali. Cestoval vraj po celom Slovensku, zachránil mnoho kníh a tým prispel ku vzniku prvých knižníc.

      Knihy a knižnice sú dodnes dôležitým zdrojom informácií pre žiakov, hoci musíme čestne priznať, že čítame oveľa menej. A tak si veľmi vážime, že pracovníčky knižnice každoročne pozývajú gymnazistov, žiakov prvého ročníka, na prehliadku s odborným výkladom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Oboznámili sme s históriou knižnice, s usporiadaním kníh, s výpožičným poriadkom a navyše sme sa mohli zapísať a stať sa čitateľmi. Okrem toho bol pre nás pripravený kvíz, súťaž v hľadaní kníh podľa indícií a každý žiak dostal malý darček.

      Ďakujeme pracovníčkam knižnice a budeme sa snažiť o to, aby sme sa stali aktívnymi čitateľmi vrábeľskej knižnice.

       

      Viktória Badínová, I. D