• 28. marec - Deň učiteľov

     • Na slávnostnom odovzdávaní ocenení učiteľom v meste Vráble pri príležitosti Dňa učiteľov, primátor mesta Vráble na návrh vedenia školy udelil čestné uznanie aj našej učiteľke, kolegyni.

      Alla Pakhritsina, CSc. si prevzala z rúk primátora ocenenie za výborné výsledky vo výchovno-vyučovacom procese, za skvalitňovanie a obohacovanie bilingválneho študijného programu, za vzornú reprezentáciu školy v umeleckej súťaži Ruské slovo a za aktívnu prácu s talentovanými žiakmi.

      Blahoželáme!

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Úspech v SOČ

     • Dňa 22. marca 2023 sa v Nitre zišli mladí ľudia z celého Nitrianskeho kraja, aby si zmerali sily v rôznych odboroch stredoškolskej odbornej činnosti. Alex Mudrák z III.A triedy prácou v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadil druhé miesto a postúpil do vyššieho kola .

      Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v apríli na celoslovenskom kole tejto prestížnej súťaže.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Interaktívne prezentácie od neziskovej organizácie SEEDS

     • Zatiaľ čo sa pre našich najstarších študentov už začalo obdobie maturít, ostatných v utorok 14. marca čakali tri zábavné a poučné prednášky o spoločnosti. Pripravili si ich pre nás lektori z neziskovej organizácie SEEDS v rámci projektu Vedieť viac.  Každého aktívneho žiaka dokonca odmenili malým darčekom!

      Na prednáške „Európa a svet, alebo za všetko môže migrácia“ s cestovateľkou a politologičkou Evou Plánovskou sme sa predovšetkým zamysleli nad tým, ako migrácia vlastne začala, ako sa menili hranice Európy a ako sa líši naša kultúra, či náboženstvo. Zaujímavé bolo napríklad aj vysvetlenie fungovania Rady EÚ alebo ako stoja krajiny v rebríčku tých najrozvinutejších.

      Pri téme „Slovensko, ako ho nepoznáme“ sme si počas rozprávania cestovateľa a sprievodcu Petra Rea mohli zapisovať do slepej mapy znamenité slovenské miesta. Hlavy sme si potrápili nad vlastnosťami nášho Slovenska: Je bohaté alebo chudobné? Je sebavedomé alebo zakríknuté? Je vyspelé alebo zaostalé?

      Na záver prišla vtipná, no dosť využiteľná prednáška. S vášnivou cestovateľkou a sprievodkyňou cestovného ruchu Mirkou Badinskou sme sa pri téme „Iný kraj, iný mrav“ dozvedeli o pravidlách a používaní záchodov skoro po celom svete. Vedeli ste, že najdrahší záchod sveta nebol z drahých kameňov, ale vo vesmíre na vesmírnej stanici ISS?

      Lektorom jednoznačne patrí vďaka za oboznámenie študentov nášho gymnázia!
      Karin Bednáriková III.D

     • Čo vieš o hviezdach?

     • Odpoveď na túto otázku je pre Romana Špaňa z III.A jasná. Dňa 6. marca sa stal úspešným účastníkom okresného kola rovnomennej súťaže a v III. kategórii obsadil tretie miesto. K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme a zároveň mu prajeme veľa úspechov v aprílovom krajskom kole.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm

     • Zo všetkých strán počúvame správy o meniacej sa klíme, o vyčíňaní počasia, o ohrozených druhoch a ďalších environmentálnych hrozbách, ktoré bezprostredne vplývajú na naše zdravie, na náš život. Možno ešte dokážeme odvrátiť alebo aspoň zmierniť katastrofické scenáre, pred ktorými nás vystríhajú vedci zaoberajúci sa problematikou životného prostredia. Každý z nás má možnosť priložiť ruku k dielu. Musíme sa však zamyslieť nad vlastným spôsobom života a ochotou niečo zmeniť.

      Príležitosť a inšpiráciu na zamyslenie sme získali aj 3.3.2023, keď sme sa zúčastnili projektu Junior festival. Ide o projekt, ktorý je každoročne súčasťou festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm. Nedostali sme do rúk návod, ako za pár dní odvrátiť všetky environmentálne hrozby. Dúfam však, že v nás niekde zostala uložená aspoň maličká myšlienka na potrebu niečo zmeniť. A možno u niektorých táto myšlienka postupne narastie do väčších rozmerov a skutočne nám pomôže zmeniť svoj vzťah k životnému prostrediu pozitívnym smerom. Možno sa nám dokonca podarí šíriť toto posolstvo ďalej a dosiahnuť, že aspoň niektoré katastrofické scenáre sa nenaplnia.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Valentínska kvapka krvi

     • Krv – červená tekutina, ktorej hodnotu si naplno uvedomíme až vo chvíli, keď ju stratíme. Práve v takejto situácii musíme dať za pravdu tvrdeniu, že to najcennejšie si za peniaze nekúpime. Musíme sa spoľahnúť na to, že sa nájde niekoľko darcov ochotných darovať neznámemu človeku kúsok seba.

      Ja som vďačná a hrdá, že práve takýchto darcov môžem stretávať aj na chodbách nášho gymnázia.

      Dňa 28. 2. sme spoločne darovali 6 litrov krvi. Práve toľko sa spotrebuje pri 2 operáciách srdca, či hrubého čreva alebo pri záchrane jedného človeka s ťažkým úrazom spojeným s vnútorným krvácaním.

      Ďakujem.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Valentínsky deň nielen pre zamilovaných

     •  

      Žiačka školská rada ani tento rok nezabudla na 14. február, Deň svätého Valentína, a práve preto si pre študentov pripravila zaujímavú, no hlavne adrenalínovú akciu - Valentínsky deň nielen pre zamilovaných.

       

      Odvážne dvojice čakali rôzne súťaže, v ktorých si zmerali sily proti párom z ostatných tried. Súťažiaci si potrápili mozgové bunky v romantickom kvíze, zastresovali nad skladaním zlomeného srdca a zatancovali si pri balónovom tanci. Perfektnú atmosféru nám navodilo aj spevácke vystúpenie Janky Magdolenovej z V.D. a červeno-ružové oblečenie žiakov a učiteľov, ktoré bolo súčasťou súťaže o „najromantickejšiu triedu“, ktorou sa stala III. A.

      A čo čakalo víťazov?

      Víťazný pár z III. D bol odmenený exkluzívnymi cenami - poukážkami na neskúšanie, korunkami a šerpami Miss a Mister Valentine a získal aj kozmetický balíček. Dvojice, ktoré obsadili 2. a 3. miesto - I.D a III.A, si taktiež vybojovali svoj vlastný kozmetický balíček a poukážky na neskúšanie.

      Romantická atmosféra tohto dňa bola umocnená aj výzdobou a tematickými nástenkami v triedach II. D, III. A.

       

      Poďakovanie patrí moderátorkám celej akcie – Patrícii Blahovej a Natálii Mészárosovej, ktoré sa výborne zhostili svojej úlohy. Veľkú pochvalu si zaslúžia aj žiaci z III. A, ktorí sa pod vedením členky ŽŠR Sofie Zrubcovej podieľali na výzdobe a upratovaní telocvične. V neposlednom rade ďakujem všetkým členom ŽŠR a aj učiteľom, ktorí nám pomohli pri organizácii a zabezpečení tejto akcie.

       

       Karin Bednáriková, predsedníčka ŽŠR