• Recitačná súťaž Viliama Záborského

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami (27. 10.) sme sa na ZŠ V. Záborského zúčastnili recitačnej súťaže organizovanej na počesť vrábeľského rodáka – umelca telom aj dušou, známeho slovenského herca a recitátora Viliama Záborského. Stretnutie recitátoriek a recitátorov bolo tentokrát výnimočné aj tým, že sa konal už 30. ročník súťaže.

      Verím, že v prednese poézie slovenských autorov sme vzorne reprezentovali našu školu a na porotu sme urobili dobrý dojem.

      Umiestnenie našich žiačok v kategórii D bolo nasledovné:

      Karin Bednáriková, IV.D – 2. miesto

      Radoslava Morvaiová, I.D – 3. miesto

      Alžbeta Stanová, III.D – čestné uznanie

      Pekné recitačné výkony podali aj študenti: Bernadeta Maneková, IV.D a Matúš Barát, IV.D

      Karin Bednáriková, IV.D

     • Prezentovali sme na burze informácií

     • Naši gymnazisti sa dňa 19. 10. 2023 zúčastnili Burzy informácií, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ stavebnej v Nitre a bola zameraná na poradenstvo pre voľbu povolania. Akciu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.

      Žiaci a učiteľky gymnázia poskytli záujemcom, ktorí sa zastavili pri našom stánku, informácie o štúdiu. Podľa záujmu ich oboznámili s učebným plánom štvorročného aj päťročného bilingválneho štúdia, s kritériami prijímacieho konania a s aktivitami školy.

      Veríme, že sme oslovili ôsmakov aj deviatakov a na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 07. 12. 2023, zavítajú na naše gymnázium. Už teraz sa tešíme na stretnutie.

      M. Bogyóová

     • Navštívili sme Londýn

     • V pondelok deviateho októbra žiaci nášho gymnázia netrpezlivo pobehovali po chodbách školy a v hlave mali jedinú vec - Londýn. Ešte v ten istý deň večer sme sa všetci stretli na parkovisku pred Lidlom vo Vrábľoch a natešení posadali do autobusu. Pod vedením našich skvelých učiteliek, M. Hoppanovej a M. Bašistovej, sme vyrazili na dlhú cestu za zážitkami.

      Prvú noc sme precestovali a v poobedňajších hodinách sme sa ocitli v nádhernom mestečku Bruggy v Belgicku. S pani sprievodkyňou sme si ho celé prešli a nakoniec nás čakal krátky rozchod, kedy sme si mohli zakúpiť chutné belgické wafle s čokoládou. Večer sme sa presunuli do francúzskeho mesta Dunkerque, v ktorom sme strávili druhú noc našej cesty za poznaním a dobrodružstvom.

      Ráno sme sa opäť presunuli do autobusu a previezli sme sa eurotunelom do Anglicka. Londýn nás očaril hneď na prvý pohľad. Prezreli sme si Tower Bridge, Greenwich park a prešli sme sa cez mesto. Mnohí neodolali a hneď ochutnali tradičné „fish and chips“. Na druhý deň nás čakalo svetoznáme múzeum voskových figurín Madame Tussauds, Prírodovedné múzeum a Múzeum vedy a techniky. Večer prišlo to, na čo sa tešil azda každý z nás. Presunuli sme sa na Oxford street a tam sme mali voľný rozchod. Väčšina z nás si nakúpila pekné suveníry, niečo na seba a samozrejme niečo pod zub. V posledný deň sme sa zobudili s miernym smútkom, že odchádzame späť, no ešte pred tým nás čakala prechádzka týmto veľkolepým mestom - parky, Buckinghamský palác, Big Ben, Westminsterské opátstvo, Trafalgarské námestie, a nádherné Piccadilly Circus. Práve tam sme mali možnosť sa naposledy poprechádzať a niečo si kúpiť, povoziť sa na metre, sledovať pouličných umelcov alebo si naposledy užiť chvíle v Londýne. Večer sme sa nalodili na trajekt a už nás čakala len dlhá cesta naspäť domov.

      Na Slovensko sme prišli neskoro večer a doma sme si všetci políhali do vlastných postelí s mnohými krásnymi nezabudnuteľnými spomienkami a zážitkami z tohto úžasného mesta. Všetci pevne dúfame, že sa tam raz vrátime a veľmi pekne ďakujeme našim učiteľkám, že s nami absolvovali takúto nezabudnuteľnú exkurziu.

      Roman Špaňo, IV.A

     • Besedovali sme s básnikom Filipom Némethom

     • Na začiatku bol list, ktorý nám napísal Filip. Ako bývalý žiak gymnázia adresoval učiteľom veľmi pekné slová a poďakoval sa im za to, že aj oni prispeli k tomu, ako sa mu dnes darí v pracovnej a aj spisovateľskej oblasti.

      Nasledovalo pozvanie na pôdu gymnázia a beseda o jeho básnickej zbierke Žitava, prečo píše, ako dlho mu trvá napísanie básne, atď., atď. Tiež sme sa dozvedeli, že už publikoval  básne v literárnych časopisoch a v rozhlasovom vysielaní a že jeho básne a aj zbierka sa úspešne umiestnili v troch ročníkoch súťaže Básne SK/CZ. S manželkou Barborou napísal aj knihu dobrodružných detských príbehov Tvojazem, ktorú ilustroval František Hříbal, tiež náš bývalý žiak.

      Verím, že jeho slová o knihách a čítaní si naši žiaci zoberú k srdcu a začnú čítať, ale možno aj písať prvé básne. Začnú dávať na papier to, čo cítia, čo vidia, čo prežívajú... lebo Filip ich určite v mnohom inšpiroval.

      Po vyše hodine sme sa poďakovali a popriali sme nášmu bývalému žiakovi a úspešnému mladému básnikovi veľa tvorivých nápadov.

      Monika Bogyóová

     • Spoznaj svojho vedca

     • Každoročne sa v jesennom období koná festival vedy Európska noc výskumníkov. Jeho súčasťou je aj formát  Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, vďaka ktorému sa výskumníčky a výskumníci vrátia späť do svojich škôl a predstavia svoju prácu a to, čomu sa v rámci výskumu venujú.  

      Preto sme oslovili Ing. Tibora Lieskovského, PhD, ktorý je absolventom našej školy, aby budúcim maturantom porozprával o tom, ako funguje vedecká práca a aké sú výzvy a radosti vedeckej práce.

      Ing. Tibor Lieskovský, PhD pracuje na Katedre globálnej geodézie a geoinformatiky na STU Bratislava. Hoci pôvodne vyštudoval geodéziu, jeho medzinárodne uznávaná vedecká práca má oveľa širší záber, pretože spolupracuje s historikmi, archeológmi, astronómami, geológmi a samozrejme s miestnymi obyvateľmi území, kde robí výskum. Na svojich expedíciách pobudol na púšti, v džungli, s veľmi obmedzeným prístupom k moderných výdobytkov našej civilizácie, v náročných klimatických aj geopolitických podmienkach. Dôkazom toho boli mnohé zábery z pútavej prezentácie, ktorá sprevádzala jeho rozprávanie na tému: Geodézia na štyroch kontinentoch - ako moderné technológie pomáhajú mapovať osudy starých civilizácií.

      Veríme, že jeho nadšenie pre vedeckú prácu, odhodlanie prijímať výzvy, byť v práci dôsledný, overovať si jej výsledky, nutnosť držať krok s modernými technológiami a dôraz na spoluprácu v tíme zanechali v našich študentoch hlbokú stopu.

      RNDr. Anna Uhríková