• Krajské kolo SOČ

     • Dňa 26. marca sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže SOČ. V odbore zdravotníctvo a farmakológia svoju prácu "Umývaním rúk ku zdraviu" obhajovala aj Lucia Lüleiová, žiačka IV.A triedy. V konkurencii mnohých kvalitných prác získala nádherné 3. miesto.

      Srdečne jej blahoželáme a úprimne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • 79. výročie oslobodenie mesta Vráble

     • Dňa 22. marca sa gymnazisti zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Vráble. Pri pomníku padlých hrdinov si uctili minútou ticha životy tých, ktorí bojovali za oslobodenie od okupantov. Aby o oslobodení Vrábeľ vedeli aj fakty, tak si žiaci pripravili reláciu do školského rozhlasu. Spomenuli v nej bombardovanie počas Kvetnej nedele, zničenie mosta cez Žitavu ustupujúcimi Nemcami a v neposlednom rade oslobodenie mesta 28. marca 1945.

      Pripomínaním udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny, chceme upozorniť na to, že vojna je zlo, ktoré prináša utrpenie. Vojnu preto odsudzujeme a vážime si hrdinov, ktorí v nej položili svoje životy v boji za slobodu. Česť ich pamiatke!

      K. Bednáriková, IV. D

     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody sa oslavuje každoročne 22. marca. Je to deň venovaný povedomiu o dôležitosti vody, ochrane zdrojov vody a udržateľnému riadeniu vodných zdrojov. Tento deň nám pripomína, že voda je vzácny zdroj, ktorý treba chrániť a spravovať s ohľadom na budúce generácie.

      Sofia Zrubcová, IV.A

     • 21. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

     • Milan Rúfus

      MODLITBIČKA ZA POSTIHNUTÉ DETI

       

      Tomu, kto čisté srdce nosí,

      k radosti veľa netreba.

      Ten ľahko vzlietne

      z rannej rosy

      na chromých krídlach

      do neba.

       

      Detičky Božie.

      Hviezdy bludné.

      Lalie tiahnu za nimi.

      A Boh to vie.

      A nezabudne.

       

      Nezabudneme ani my.

       

      Asi všetci vieme, že Downov syndróm je spôsobený prítomnosťou dodatočnej kópie chromozómu 21. Normálne by malo byť v ľudských bunkách 46 chromozómov, ale pri Downovom syndróme je prítomná práve dodatočná kópia chromozómu 21, čo vedie k rôznym mentálnym a fyzickým charakteristikám.

      Ľudia s Downovým syndrómom majú často charakteristické rysy, ako sú široká tvár, sklon k nízkemu svalovému tónu a mentálnej retardácii, hoci úroveň postihnutia môže byť veľmi variabilná.

      S podporou a prístupom k vhodným zdrojom starostlivosti, vzdelávania a príležitostí môžu však ľudia s Downovým syndrómom dosahovať mnohé úspechy a mať plnohodnotný život.

      Čo sa týka liečby, neexistuje žiadna "liečba" pre Downov syndróm, ale existujú rôzne terapie a podporné opatrenia, ktoré môžu pomôcť ľuďom s týmto stavom dosiahnuť svoj plný potenciál. Terapie zahŕňajú fyzikálnu terapiu, ktorá môže pomôcť s motorickým vývojom, a špeciálnu edukáciu, ktorá môže posilniť kognitívne schopnosti.

      V závere je dôležité si uvedomiť, že ľudia s Downovým syndrómom sú jedineční svojimi vlastnými schopnosťami, snami a príbehmi. Povinnosťou našej spoločnosti je ponúknuť im podporu, rešpekt a príležitosti, ktoré im umožnia dosiahnuť svoj plný potenciál a žiť šťastný a plnohodnotný život.

      Spolu s týmto syndrómom je spojená aj Ponožková výzva, kedy 21.3. svoje sympatie a podporu ľudom trpiacim týmto syndrómom, môžeme vyjadriť oblečením ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Ide o symbolický dátum, ktorý je odvodený z číslic 21 a 3, keďže sa pri uvedenej diagnóze na 21. chromozómovom páre neobjaví očakávaná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozómov.

      Veríme, že akciou, ktorú pripravili členovia školského parlamentu ukážeme týmto ľuďom, že na nich myslíme a držíme im palce v ďalšom živote.

      Karin Bednáriková, IV. D

     • Workshop "Byť v pohode"

     • Workshop s podtitulom „Moja kariéra, ako si správne vybrať ďalšie štúdium/zamestnanie“ sa uskutočnil 14.3.2024. Tretiaci a štvrtáci absolvovali tento workshop s kariérnou poradkyňou Ing. Zuzanou Gališinovou a lektorkou Mgr. Tatianou Kobidovou.

      Cieľom workshopu bolo porozumieť čo je wellbeing - životná spokojnosť, ktoré aspekty vplývajú na našu pohodu, ako si pohodu a spokojnosť môžeme vytvárať vlastným úsilím v akejkoľvek fáze nášho života, podpora duševného zdravia mladých ľudí a vytváranie priaznivej klímy v triednom kolektíve, rozšírenie  prehľadu o možnostiach vzdelávania pre mladých a európskych programoch pre mládež, podpora zamestnateľnosti.

      Ďakujeme Informačnému centru EUROPE DIRECT Nitra a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Štyria gymnazisti v Štrasburgu

     • V poslednom ročníku štúdia na našom gymnáziu sme dostali možnosť spoznať a porozprávať sa s pani europoslankyňou Katarínou Roth Neveďalovou, ktorá v decembri minulého roka navštívila našu školu.

      Na pozvanie pani Roth Neveďalovej sme sa o necelé tri mesiace od stretnutia s ňou ocitli v Štrasburgu. Návšteva Európskeho parlamentu mala pre nás veľkú hodnotu. Mali sme možnosť nahliadnuť do bežného dňa fungovania tohto veľkého kolosu. V Európskom parlamente sme strávili takmer celý deň. Počas tohto dňa sme mal možnosť vidieť ako to v parlamente funguje, ako prebieha rokovanie v pléne na rôzne debaty a ako približne prebieha deň európskych poslancov.

      Po tomto zážitku sme sa tešili na samotné mesto, v ktorom parlament sídli. Prezreli sme si katedrálu a centrum mesta a boli sme ním očarení. Zavŕšením dňa bola spoločná večera v reštaurácii.

      Z tohto poznávacieho zájazdu sme si odniesli veľa zážitkov, nových dôležitých poznatkov a taktiež sme spoznali veľa zaujímavých ľudí.

      Timea Blašková, Roman Špaňo IV.A

     • DOD na FF UKF v Nitre

     • Dňa 22. 2. 2024 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka bilingválneho ruského gymnázia zúčastnili Dňa otvorených dverí na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Jednotlivé fakulty si pre záujemcov zo stredných škôl pripravili propagačný materiál a úlohy pri svojich stánkoch, po vyplnení ktorých žiaci mohli zabojovať o atraktívne ceny. Okrem toho si katedra rusistiky pre našich žiakov pripravila prezentáciu o štúdiu a uplatnení sa na trhu práce aj malé pohostenie. Pri tejto príležitosti sme mali dokonca možnosť stretnúť sa s našimi bývalými absolventmi v ich študijnom prostredí.

      Pevne veríme, že táto návšteva pomôže v budúcnosti našim žiakom pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

      PK CJ