• „Džínsy a kultúra Európy“ na Čerešňovom námestí

     • 26. september je Európsky deň jazykov a my – gymnazisti sme už tradične vymenili školské lavice za vyzdobené Čerešňové námestie, ktoré sa tento raz zmenilo na prehliadkové mólo. Jednak sme chceli ukázať, že sa vo svete nestratíme, lebo ovládame jazyky a jednak sme chceli všetkým pripomenúť, že naše obľúbené džínsy majú už 150 rokov. A ako sme to vymysleli? Nuž perfektnou módnou prehliadkou „Džínsy a kultúra Európy“, ktorá bola moderovaná v slovenčine a troch cudzích jazykoch – anglickom, ruskom a nemeckom a tiež historickým prierezom vývoja rifieľ.

      Naše dievčatá a chlapci predvádzali pred žiakmi vrábeľských základných škôl a z Červeného Hrádku nadčasové džínsové modely. Slnkom a vynikajúcou náladou zaliaty deň prilákal na Čerešňové námestie aj Vrábľanov a pozrieť sa prišiel aj primátor mesta Viktor Németh. Pre návštevníkov bolo okrem módnej show pripravené aj vynikajúce pohostenie. Gymnazisti pod vedením pani učiteliek cudzích jazykov opäť ukázali, že sú kreatívni, talentovaní a že dokážu vymyslieť a pripraviť zaujímavú akciu, počas ktorej ponúkali príjemnú spoločnosť mladých ľudí, veľa pozitívnej energie a hlavne dobrú náladu. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na námestie a podporili nás.

      Monika Bogyóová

     • Školská ulica zažila „Deň bez áut“

     • Triafanie loptičkou do bránky,  maľovanie na tvár, kolky, udržanie loptičky na raketke počas chôdze a sprevádzanie detí do školy boli aktivity, ktorými sa gymnazisti zapojili do „Dňa bez áut“, ktorým 22. 9. 2023 vrcholil Európsky týždeň mobility. V tento deň mesto Vráble v spolupráci s 1. ZŠ Levická, ZŠ s MŠ V. Záborského, ZŠ sv. Vojtecha a naším gymnáziom  organizovalo podujatie UZAVRETÁ ŠKOLSKÁ ULICA PRE DETI.

      Organizátori, pod taktovkou pani viceprimátorky Moniky Mališkovej, chceli poukázať na to, že na cestách, ktoré sú v blízkosti menovaných škôl je nebezpečná premávka automobilov a že by sme mohli používať na cestu do školy aktívne formy dopravy, napr. chôdzu, bicyklovanie a iné. Prispeli by sme tak nielen k zvýšeniu bezpečnosti v tejto lokalite, ale bolo by to  zároveň šetrnejšie k životnému prostrediu a hlavne k nášmu zdraviu.

      Deň sa podľa zástupov veselých detí na aktivitách vydaril a treba len veriť, že nás prinúti zamyslieť sa a „odložiť“ autá.

      Monika Bogyóová

     • Bielu pastelku podporili aj gymnazisti

     • Biela pastelka je verejná zbierka, do ktorej sa zapájame už niekoľko rokov preto, lebo vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      22. septembra boli v uliciach Vrábeľ aj dobrovoľníčky z našej školy - Renáta Bajneková a Bernadeta Maneková.

      Veríme, že sme aspoň malou finančnou troškou prispeli aj my a že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, už bude vedieť, ako ju čo najlepšie použije pre ľudí so zrakovým postihnutím, rodičov a príbuzných nevidiacich a slabozraké deti.

      Monika Bogyóová

     • Gymnazisti si uctili pamiatku pána Ľudovíta Didiho

     • Žiaci nášho gymnázia sa dňa 14. 9. 2023 zúčastnili slávnostnej spomienkovej akadémie, ktorá sa konala na MsÚ vo Vrábľoch pri príležitosti 10. výročia úmrtia Ľudovíta Didiho. Podujatie bolo spojené aj s odhalením pamätnej tabule na budove Reedukačného centra vo Vrábľoch, ktorého sa zúčastnili okrem primátora mesta Viktora Németha aj osobnosti verejného života.

      Počas slávnostnej akadémie sme sa veľa dozvedeli o živote pána Ľudovíta Didiho. Pochádzal z Púchova, ale veľkú časť svojho života prežil vo Vrábľoch, kde pôsobil v reedukačnom centre. Bol pedagóg, signatár Charty ´77, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre a v roku 2023 dostal ocenenie od prezidentky SR, Zuzany Čaputovej - Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Ako pripomenul moderátor akadémie, je zatiaľ jediným občanom Vrábeľ, ktorý takéto ocenenie dostal.

      Slávnostnej akadémie sa zúčastnili významní hostia: poradkyňa prezidentky SR Jarmila Lajčáková, podpredsedníčka NSK Martina Holečková, z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Zuzana Blaháková, vysokoškolský pedagóg, historik, spisovateľ literatúry faktu profesor Jozef Leikert, poslanci MZ vo Vrábľoch a v neposlednom rade aj príbuzní pána Didiho a ďalší hostia. Výnimočnú atmosféru podčiarklo aj klavírne vystúpenie Miroslava Ráca, spomienky vrábeľského historika Jozefa Trubíniho a úryvok z diela Cigánkina veštba (autorom je pán Didi), ktorý predniesla Henrieta Šípošová, absolventka nášho gymnázia.

      Aj touto cestou chceme organizátorom poďakovať za možnosť zúčastniť sa spomienkovej slávnosti, lebo žiaci sa dozvedeli o významnej osobnosti, ktorá žila vo Vrábľoch. Dozvedeli sa, že pán Didi sa aj na úkor svojho pohodlia, rodinných a pracovných útrap v totalitnej dobe, nebál postaviť za princípy demokracie. A je dôležité, aby sme aj dnes viedli mladých ľudí k tomu, aby šírili odkaz tých osobností, ktoré obhajovali ľudské práva a demokraciu v čase, keď nebola samozrejmosťou.

      Monika Bogyóová

     • „Zabudnutí susedia“

     • V piatok 8. 9. 2023 sa všetci žiaci nášho gymnázia zúčastnili veľmi zaujímavého podujatia „Zabudnutí susedia“, ktoré zorganizovalo mesto Vráble v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, Strednou odbornou školou technickou a občianskymi združeniami Fontis, Vráble Si Ty a Lepšie Vráble.

      Počas podujatia bol pre verejnosť sprístupnený Židovský cintorín a Schickov kaštieľ.

      Našim žiakom počas odbornej komentovanej prehliadky pútavo porozprával o histórii cintorína regionálny historik pán Mgr. Ľuboš Trubíni a dozvedeli sa o osobnostiach, ktoré sú tu pochované .

      Prehliadka Schickovho kaštieľa (v ktorom sa nachádza SOŠT) bola tiež veľmi zaujímavá, lebo žiakov sprevádzal a rozprával o kaštieli a rodine Schickovcov pán riaditeľ SOŠT Ing. Ján Jamrich. Dokonca si zaspomínal aj na osobné stretnutie so žijúcimi členmi rodiny, ktorí sa po rokoch prišli pozrieť do kaštieľa – vtedy už školy.

      Ďakujeme organizátorom a hlavne obom pánom za to, že sa nám venovali a že sme sa od nich dozvedeli hodnotné informácie o histórii týchto pamiatok a židovskej obce vo Vrábľoch.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Nový školský rok zaklopal na dvere gymnázia...

     • Prišiel september a s ním sa neodmysliteľne spája začiatok školského roka. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sme začali spoločným stretnutím žiakov, učiteľov a rodičov v átriu gymnázia. Najskôr zaznela štátna hymna a po nej nasledovala báseň. Následne vystúpila s príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková. Privítala všetkých prítomných a najmä nových žiakov - prvákov štvorročného a bilingválneho gymnázia. Učiteľom aj žiakom popriala úspešný školský rok, v ktorom určite nadobudnú veľa nových poznatkov a zážitkov. Potom sa žiaci presunuli do tried, kde prebehli prvé triednické hodiny a porozprávali si zážitky z prázdnin. S veselým smiechom odchádzali zo školy, v ktorej budú desať mesiacov získavať kvalitné vedomosti a nové priateľstvá.

      PhDr. Monika Bogyóová