• EXEGI MONUMENTUM

     • Je názov básne A.S.Puškina, ktorá odznela v úvode otvorenej hodiny ruského jazyka v našom gymnáziu za prítomnosti Inny Viktorovny Kuznecovovej - kultúrnej atašé z Veľvyslanectva RF na Slovensku, p. riaditeľky Elišky Matuškovej a žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválnej formy štúdia. Najskôr mali žiaci možnosť oboznámiť sa so životom a dielom tohto významného ruského spisovateľa v interaktívnej prezentácii doplnenej umeleckými vstupmi, ktorú si pre nich pripravila p. učiteľka Alla Pakhritsina.

      Potom si zástupcovia oboch tried mohli overiť svoje vedomosti v súťažnom kvíze. Tu bola úspešnejšia II.D trieda. Víťazi boli odmenení, ale skrátka neprišli ani porazení, ani všetci zúčastnení. Podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú doplnili aj fotografie našich žiakov v dobových kostýmoch a tiež vernisáž žiackych prác.

      Pri tejto príležitosti odovzdala p. Kuznecovová aj knižný dar pre našu školu, ktorý obsahuje veľké množstvo odbornej ruskej literatúry, ale aj beletrie v rôznych jazykových úrovniach, ktorý rozšíri školskú knižnicu ruského jazyka o nové tituly.

      PK cudzích jazykov

     • O činnosti UNICEF vieme opäť viac

     • Našu školu navštívil 26. marca pán Lukáš Cerovský zo Slovenskej nadácie pre UNICEF, ktorý je koordinátorom pre školy a besedoval so žiakmi na tému „Programy UNICEF a SlovakAid v kontexte klimatických zmien“. Táto aktivita sa realizovala na základe účasti našej školy v programe Škola priateľská k deťom. Rozprával o aktivitách a hlavne o pomoci, ktorú poskytujú najmä deťom v oblastiach postihnutých zemetrasením a inými pohromami. Žiakov zároveň inšpiroval príkladmi činnosti mladých ľudí a ich zapájaním sa do programov pomoci. Beseda sa žiakom páčila, dozvedeli sa zaujímavé informácie a možno sa niektorí z nich rozhodnú aj aktívnejšie pomáhať tým, ktorí to potrebujú. V najbližšej dobe sa chceme zapojiť do zbierky Modrý gombík a do programu Darček pre život. Sú to darčeky, ktoré zachraňujú životy a po zakúpení ich UNICEF doručuje do krajín, v ktorých realizuje svoje programy a kde práve v tejto chvíli deti v núdzi pomoc nevyhnutne potrebujú.

      Monika Bogyóová

     • Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

     • „ Nielen chlebom je človek živý!

      Čo by z nás bolo, keby sme jedli a pili

      a svojho ducha nezveľaďovali!

      Beda národu, ktorý nečíta!“

      (Matej Hrebenda)

      Marec si ako mesiac knihy pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. Bol to významný buditeľ a ľudový spisovateľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry.

      Naši gymnazisti dostali pozvanie od vedúcej knižnice pani Mgr. Vozárikovej na návštevu Mestskej knižnice vo Vrábľoch, pretože prebiehal Týždeň slovenských knižníc. Ten vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Jeho cieľom je poukázať na to, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

      Pracovníci knižnice, ktorým aj touto cestou ďakujeme, žiakom porozprávali o histórii vrábeľskej knižnice, oboznámili ich s knižničným fondom a zapísali ich za nových čitateľov. Žiaci si hneď vypožičali knihy, ktoré ich určite zaujmú obsahom, prinesú nové informácie, podporia ich fantáziu a obohatia slovnú zásobu.

       

      Monika Bogyóová

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 26. marca sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže SOČ. V odbore zdravotníctvo a farmakológia svoju prácu "Umývaním rúk ku zdraviu" obhajovala aj Lucia Lüleiová, žiačka IV.A triedy. V konkurencii mnohých kvalitných prác získala nádherné 3. miesto.

      Srdečne jej blahoželáme a úprimne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • 79. výročie oslobodenie mesta Vráble

     • Dňa 22. marca sa gymnazisti zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Vráble. Pri pomníku padlých hrdinov si uctili minútou ticha životy tých, ktorí bojovali za oslobodenie od okupantov. Aby o oslobodení Vrábeľ vedeli aj fakty, tak si žiaci pripravili reláciu do školského rozhlasu. Spomenuli v nej bombardovanie počas Kvetnej nedele, zničenie mosta cez Žitavu ustupujúcimi Nemcami a v neposlednom rade oslobodenie mesta 28. marca 1945.

      Pripomínaním udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny, chceme upozorniť na to, že vojna je zlo, ktoré prináša utrpenie. Vojnu preto odsudzujeme a vážime si hrdinov, ktorí v nej položili svoje životy v boji za slobodu. Česť ich pamiatke!

      K. Bednáriková, IV. D

     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody sa oslavuje každoročne 22. marca. Je to deň venovaný povedomiu o dôležitosti vody, ochrane zdrojov vody a udržateľnému riadeniu vodných zdrojov. Tento deň nám pripomína, že voda je vzácny zdroj, ktorý treba chrániť a spravovať s ohľadom na budúce generácie.

      Sofia Zrubcová, IV.A

     • 21. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

     • Milan Rúfus

      MODLITBIČKA ZA POSTIHNUTÉ DETI

       

      Tomu, kto čisté srdce nosí,

      k radosti veľa netreba.

      Ten ľahko vzlietne

      z rannej rosy

      na chromých krídlach

      do neba.

       

      Detičky Božie.

      Hviezdy bludné.

      Lalie tiahnu za nimi.

      A Boh to vie.

      A nezabudne.

       

      Nezabudneme ani my.

       

      Asi všetci vieme, že Downov syndróm je spôsobený prítomnosťou dodatočnej kópie chromozómu 21. Normálne by malo byť v ľudských bunkách 46 chromozómov, ale pri Downovom syndróme je prítomná práve dodatočná kópia chromozómu 21, čo vedie k rôznym mentálnym a fyzickým charakteristikám.

      Ľudia s Downovým syndrómom majú často charakteristické rysy, ako sú široká tvár, sklon k nízkemu svalovému tónu a mentálnej retardácii, hoci úroveň postihnutia môže byť veľmi variabilná.

      S podporou a prístupom k vhodným zdrojom starostlivosti, vzdelávania a príležitostí môžu však ľudia s Downovým syndrómom dosahovať mnohé úspechy a mať plnohodnotný život.

      Čo sa týka liečby, neexistuje žiadna "liečba" pre Downov syndróm, ale existujú rôzne terapie a podporné opatrenia, ktoré môžu pomôcť ľuďom s týmto stavom dosiahnuť svoj plný potenciál. Terapie zahŕňajú fyzikálnu terapiu, ktorá môže pomôcť s motorickým vývojom, a špeciálnu edukáciu, ktorá môže posilniť kognitívne schopnosti.

      V závere je dôležité si uvedomiť, že ľudia s Downovým syndrómom sú jedineční svojimi vlastnými schopnosťami, snami a príbehmi. Povinnosťou našej spoločnosti je ponúknuť im podporu, rešpekt a príležitosti, ktoré im umožnia dosiahnuť svoj plný potenciál a žiť šťastný a plnohodnotný život.

      Spolu s týmto syndrómom je spojená aj Ponožková výzva, kedy 21.3. svoje sympatie a podporu ľudom trpiacim týmto syndrómom, môžeme vyjadriť oblečením ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Ide o symbolický dátum, ktorý je odvodený z číslic 21 a 3, keďže sa pri uvedenej diagnóze na 21. chromozómovom páre neobjaví očakávaná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozómov.

      Veríme, že akciou, ktorú pripravili členovia školského parlamentu ukážeme týmto ľuďom, že na nich myslíme a držíme im palce v ďalšom živote.

      Karin Bednáriková, IV. D

     • Workshop "Byť v pohode"

     • Workshop s podtitulom „Moja kariéra, ako si správne vybrať ďalšie štúdium/zamestnanie“ sa uskutočnil 14.3.2024. Tretiaci a štvrtáci absolvovali tento workshop s kariérnou poradkyňou Ing. Zuzanou Gališinovou a lektorkou Mgr. Tatianou Kobidovou.

      Cieľom workshopu bolo porozumieť čo je wellbeing - životná spokojnosť, ktoré aspekty vplývajú na našu pohodu, ako si pohodu a spokojnosť môžeme vytvárať vlastným úsilím v akejkoľvek fáze nášho života, podpora duševného zdravia mladých ľudí a vytváranie priaznivej klímy v triednom kolektíve, rozšírenie  prehľadu o možnostiach vzdelávania pre mladých a európskych programoch pre mládež, podpora zamestnateľnosti.

      Ďakujeme Informačnému centru EUROPE DIRECT Nitra a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Štyria gymnazisti v Štrasburgu

     • V poslednom ročníku štúdia na našom gymnáziu sme dostali možnosť spoznať a porozprávať sa s pani europoslankyňou Katarínou Roth Neveďalovou, ktorá v decembri minulého roka navštívila našu školu.

      Na pozvanie pani Roth Neveďalovej sme sa o necelé tri mesiace od stretnutia s ňou ocitli v Štrasburgu. Návšteva Európskeho parlamentu mala pre nás veľkú hodnotu. Mali sme možnosť nahliadnuť do bežného dňa fungovania tohto veľkého kolosu. V Európskom parlamente sme strávili takmer celý deň. Počas tohto dňa sme mal možnosť vidieť ako to v parlamente funguje, ako prebieha rokovanie v pléne na rôzne debaty a ako približne prebieha deň európskych poslancov.

      Po tomto zážitku sme sa tešili na samotné mesto, v ktorom parlament sídli. Prezreli sme si katedrálu a centrum mesta a boli sme ním očarení. Zavŕšením dňa bola spoločná večera v reštaurácii.

      Z tohto poznávacieho zájazdu sme si odniesli veľa zážitkov, nových dôležitých poznatkov a taktiež sme spoznali veľa zaujímavých ľudí.

      Timea Blašková, Roman Špaňo IV.A

     • DOD na FF UKF v Nitre

     • Dňa 22. 2. 2024 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka bilingválneho ruského gymnázia zúčastnili Dňa otvorených dverí na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Jednotlivé fakulty si pre záujemcov zo stredných škôl pripravili propagačný materiál a úlohy pri svojich stánkoch, po vyplnení ktorých žiaci mohli zabojovať o atraktívne ceny. Okrem toho si katedra rusistiky pre našich žiakov pripravila prezentáciu o štúdiu a uplatnení sa na trhu práce aj malé pohostenie. Pri tejto príležitosti sme mali dokonca možnosť stretnúť sa s našimi bývalými absolventmi v ich študijnom prostredí.

      Pevne veríme, že táto návšteva pomôže v budúcnosti našim žiakom pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu.

      PK CJ

     • Deň zaľúbených

     • Deň sv. Valentína sme oslavovali od samého rána a hneď ako sme vstúpili do školy, členovia školského parlamentu rozdávali srdiečka a sladký darček. Žiačky počas celého dňa pred každou hodinou prečítali do rozhlasu zaujímavosti o Dni zaľúbených. Dozvedeli sme sa aj o láskach historických osobností, o ktorých sa hovorí dodnes. Nechýbala ani krásna výzdoba a žiaci sa mohli odfotiť pri „valentínskej fotostene“. Tento deň bol plný milých úsmevov, krásnych valentíniek a prianí. Láska má však rôzne podoby a čím viac jej bude medzi ľuďmi, tým bude svet krajší.

      M. Bogyóová

     • Biologická olympiáda

     • V dňoch 12.2. a 13.2.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

      Súťažiaci museli zvládnuť teoretický test a vyriešiť dve praktické úlohy. 

      Veľmi nás teší, že sa našli študenti, ktorí napriek tomu, že zadania neboli jednoduché, riešenie týchto úloh úspešne zvládli:

      kategória A - Lucia Lüleiová (IV.A),

      kategória B - Soňa Pastierová (III.D) a Kristián Obert (II.D).

      Blahoželáme im a držíme palce, aby sa im rovnako darilo aj v krajskom kole.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Keď sa DOD vydarí 😊

     • Deň otvorených dverí má na našom gymnáziu vždy príchuť perfektného dňa. Gymnazisti sa snažia pod vedením pedagógov ukázať, aké možnosti im škola ponúka na štúdium, koľko vedomostí už stihli získať a navyše vždy predvedú aj niečo zo svojho talentu. Inak tomu nebolo ani na DOD 13. 2. 2024.

      Veríme, že žiakom z okolitých základných škôl sme urobili dnešný deň naozaj výnimočným. „Zobrali“ sme ich do čias našich predkov a ukázali sme im, ako sa ľudia lúčili so zimou a vítali jar. Získali poznatky o tom, čo je „maslenica“, čo sú „fašiangy“ a z čoho pozostáva vrábeľský kroj. Mohli sa zúčastniť „masterklasov“, pozrieť si zaujímavé chemické pokusy, nahliadnuť do odborných učební, školských  knižníc (slovenskej a ruskej) a telocvične. Prichystaná bola aj výstava „Obete komunistického režimu na Slovensku“, ktorú nám poskytol Ústav pamäti národa v Bratislave.  Pani riaditeľka Eliška Matušková ich oboznámila so študijným programom, pani učiteľky - ruštinárky im priblížili štúdium ruského jazyka na bilingválnom gymnáziu.

      Pre milých návštevníkov bolo prichystané pohostenie a malé darčeky. Myslíme si, že sme im ukázali z nášho školského života dosť na to, aby si aj tí, ktorí doteraz váhali, na akú školu povedú ich kroky, povedali o tej našej : „Tu chcem študovať!“ 

      Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za návštevu vrábeľského gymnázia.

      PhDr. M. Bogyóová

     • Úspechy v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo

     • Dňa 9. februára 2024 sa konal v Košiciach 18. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy a v speve Ruské slovo s tematikou Svet profesií. Nitriansky kraj reprezentovali naši žiaci a v pomerne silnej konkurencii boli mimoriadne úspešní.

      Výsledky súťaže:

      Prednes poézie – III. kat.                

      2. miesto: Karin Bednáriková

       

      Prednes poézie – III. kat. ruskojazyčné prostredie

      2. miesto: Maksim Kalashnik

       

      Prednes prózy – III.kat. – ruskojazyčné prostredie

      1. miesto: Anna Bulavintseva

       

      Sólový spev   III. kat.

      3. miesto: Emma Uhrínová

       

      Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

       

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Vo štvrtok 8.2. zavítalo na našu školu 30 stredoškolákov z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Študenti a študentky sa zišli, aby svojimi vedomosťami a názormi zabojovali v testovej a ústnej časti olympiády.

      Účastníkov prišli pozdraviť milí hostia. Poslankyňa NSK, predsedníčka Komisia školstva, mládeže a športu NSK Ing. Mgr. Viera Bútorová, vedúca oddelenia metodicko riadiaceho prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD., MPH, Mgr. Ján Václavek odborný referent pre metodickú činnosť, primátor mesta Mgr. Viktor Németh a viceprimátorka Ing. Monika Mališková.

      Okrem súťaženia študenti a študentky mali možnosť absolvovať prednášku na tému Právny štát a ľudské práva s JUDr. Sylviou Tiryaki z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) a predsedníčkou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemne strávený deň. A postupujúcim do celoštátneho kola gratulujeme.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Vyhodnotenie VVV za 1. polrok

     • 6. februára pani riaditeľka slávnostne vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok školského roka. Pochválila žiakov s výbornými študijnými výsledkami a vzornou dochádzkou a povzbudila žiakov so slabšími výsledkami v snahe o zlepšenie.

      Pri tejto príležitosti boli tiež odmenení úspešní riešitelia školských kôl súťaží, ktoré sa uskutočnili v 1. polroku. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia a veľa úspechov aj v 2. polroku. 

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Ja nelyžujem, ty lyžuješ ... už lyžujeme všetci!

     • Slová „už lyžujeme všetci“ platia po lyžiarskom výcvikovom kurze našich gymnazistov doslova a do písmena. Po takmer týždni strávenom v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Polomka-Bučník sa viacerí zo žiakov I. A a I. D triedy, lebo niektorí už lyžovali dobre, skutočne naučili lyžovať. Prvé nesmelé „kroky“ a aj pády na lyžiach vystriedali postupne prvé vydarené oblúčiky a hlavne elegantné zabrzdenia tam, kde zastaviť chceli. Popritom sa nadýchali sviežeho horského vzduchu a ako bonus ich celých päť dní zohrievalo slniečko.

      Okrem lyžovania mali žiaci pripravený aj večerný program. Družstvá súťažili v lúštení tajničiek, mali turnaj v hre „Doubble“, vyrábali valentínku, písali básne o lyžiarskom, mali karneval a diskotéku.

      V posledný deň si viacerí trúfli zlyžovať celý svah, a tak sme domov prichádzali viac ako nadšení. Pred gymnáziom našu lyžiarsku výpravu čakali rodičia, ktorí boli spokojní, že nielen lyže, ale najmä deti sa im vrátili nepolámané. Poďakovali pani riaditeľke, učiteľom a pani zdravotníčke za to, že škola zorganizovala lyžiarsky kurz.

      Monika Bogyóová

     • Deň plný poznatkov a inšpirácií

     • Žiaci bilingválneho študijného programu zavítali dňa 12. januára 2024 do Rišňoviec. V tejto milej obci majú vďaka občanom, ktorí sú nadšencami histórie a chcú zachovať unikátne dedičstvo ďalším generáciám zrekonštruovaný renesančný kaštieľ, v ktorom je v súčasnosti zriadené múzeum M. I. Kutuzova a krásne dobové múzeum obce Rišňovce.

      Podnetom pre vznik múzea bol dokument o tom, že v kaštieli prenocoval v dňoch medzi 15. – 17. decembrom 1805 ruský vojvodca Michail Illarionovič Kutuzov po porážke spojeneckých rakúskych a ruských vojsk armádou Napoleona v bitke pri Slavkove (2. decembra 1805). Pomoc a odborné poradenstvo pri vyhľadávaní a inštalácii exponátov poskytol občanom historik Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (www.risnovce.sk)

      Našich žiakov čakalo srdečné privítanie a zaujímavý výklad v ruskom aj slovenskom jazyku. Okrem toho si gymnazisti mohli pozrieť aj unikátnu sochu Dobrý anjel sveta – ochranca mieru. Podobné sochy sú v 32 veľkomestách sveta. Na Slovensku sa nachádza jediná práve v Rišňovciach. Anjel kráčajúci po zemeguli drží v rukách holubicu - symbol mieru a nádeje a predstavuje myšlienku zjednotenia všetkých ľudí na svete.

      Cieľom tejto exkurzie bolo nielen oboznámiť našich žiakov s historickými udalosťami, ktoré sa odohrali v blízkom okolí, ale tiež poukázať na to, že aj menšie spoločenstvo zanietených ľudí dokáže dosiahnuť výnimočné veci. Aj takouto formou chceme mladých ľudí inšpirovať a podnecovať v plnení si osobných cieľov v ich školských a záujmových aktivitách.

       

      M. Bogyóová

     • RUSKÉ SLOVO

     • 11.decembra 2023 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo súťaže "Ruské slovo". V tomto roku sa súťaž niesla v znamení témy: “ Svet povolaní“.

      Zúčastnili sa jej žiaci I.D, II. D, III.D, IV.D. Porota si vypočula nielen recitáciu poézie a prózy, ale aj hudobné vystúpenia súťažiacich, ktoré dodali súťaži osobitú atmosféru.

      Gratulujeme víťazom!

      Výsledky súťaže:

      Poézia:

      1. miesto - Karin Bednárikova, Maksym Kalashnyk

      2. miesto - Maneková Bernadeta,Viktoria Václavová

      3. miesto - Ema Vyšňanová, Soňa Pastierová

      4. miesto - Mariana Briešková

      Próza:

      1. miesto - Anna Bulavintseva, Alžbeta Stanová

      Solový spev :

      1. miesto - Emma Uhrínová

       

      Následne sme dňa 13. decembra 2023 na našej škole organizovali krajské kolo tejto súťaže.

      17. ročník súťaže otvorila pani riaditeľka Eliška Matušková, ktorá privítala hostí – primátora mesta Vráble pána Viktora Németha, predsedníčku „Zväzu Rusov na Slovensku“ Marinu Halajiovú, pani učiteľky, porotu a súťažiacich.

      Do celoslovenského kola v prednese poézie postúpili - Karin Bednáriková, Maksym Kalashnyk, v prednese prózy - Anna Bulavintseva a v sólovom speve - Emma Uhrínová

      Predsedníčka „Zväzu Rusov na Slovensku“ Marina Halajiová zablahoželala súťažiacim a odovzdala diplomy a vecné odmeny.

      Ďakujeme za účasť a prajeme veľa šťastia v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 9.2.2024 v Košiciach.

      Alla Pakhritsina, CSc.