• Gymnázium Vráble opäť potvrdilo vysokú úroveň prípravy ruského jazyka našich žiakov!

     • Dňa 17. 2. 2023 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále 17. ročníka celoslovenskej súťaže Ruské slovo, kde sa vynikajúco umiestnili naši žiaci:  Bibiána Halásová (próza - 1. miesto), Natália Polyáková (poézia - 1. miesto), Jana Magdolenová (sólový spev - 3. miesto), Kevin Rigó (sólový spev – doprovod).

       

      Pre  Bibiánu, Natáliu a Janu bolo toto víťazstvo v Ruskom slove krásnym záverom ich pôsobenia a reprezentácie vo farbách nášho gymnázia.

       

       Srdečné blahoželáme našim žiakom a želáme im veľa úspechov v rozvíjaní svojho talentu!

       

       

       Alla Pakhritsina, CSc.

     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

     • Ľudské práva sú také neodňateľné základné oprávnenia, ktoré prináležia všetkým ľudským bytostiam a zaručujú im rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu.

       

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa opäť konalo prezenčne a na našom gymnáziu. Vo štvrtok 9.2. sa zišli študenti 34 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv  im je veľmi blízka. Súťaž prebiehala dvojkolovo. V prvej časti študenti písali text, v druhej časti sa najúspešnejší jednotlivci vyjadrovali k zadaným tézam.

      Medzi študentov a ich učiteľov zavítali milí hostia. Riaditeľ úradu NSK Peter Privalinec, poslankyňa NSK Martina Holečková, metodik odboru školstva NSK Ján Václavek, primátor mesta Viktor Németh, prednostka MÚ Soňa Červená.

      Program študentom spestrila prednáška so sudcom Okresného súdu v Nitre Dušanom Špirekom.

       

      A ktorí boli tí najlepší?

      1. miesto: Alex Mudrák - Gymnázium Vráble
      2. miesto: Dominik Péli- Gymnázium Párovská Nitra
      3. miesto: Natália Labovská – Gymnázium Golianova  Nitra

       

      Gratulujeme!

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Biologická olympiáda

     • V dňoch 2.2. a 8.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

      Súťažiaci sa potrápili nielen pri hľadaní odpovedí na teoretické otázky, ale aj pri riešení dvoch praktických úloh. Zadania neboli jednoduché. Vyžadovala sa schopnosť pracovať s odbornými pojmami, či prepájať vedomosti z viacerých predmetov.

      Veľmi nás teší, že sa našli študenti, ktorí napriek tomu riešenie týchto úloh úspešne zvládli:

      kategória A - Simona Kišová (IV.A) a Lucia Lüleiová (III.A),

      kategória B - Kevin Rigó (III.D) a Soňa Pastierová (II.D).

      Blahoželáme im a držíme palce, aby sa im rovnako darilo aj v krajskom kole.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Vyhodnotenie 1. polroka

     • 31.januára pani riaditeľka slávnostne ukončila 1. polrok školského roka a vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky dosiahnuté v tomto polroku. Pochválila I.D triedu ako triedu s najlepším priemerným prospechom a III.D triedu ako triedu s najnižším priemerným počtom vymeškaných hodín.

      Pri tejto príležitosti boli tiež odmenení úspešní riešitelia školských kôl súťaží, ktoré sa uskutočnili v 1. polroku. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkým žiakom želáme veľa chuti do učenia, veľa zdravia a veľa úspechov aj v 2. polroku. 

      PaedDr. Mária Bašistová

     • RUSKÉ SLOVO

     • Na našom gymnáziu sa 24.januára 2023 konala súťaž "Ruské slovo". V tomto roku sa niesla v znamení témy: “Svet prírody“.

      Zúčastnili sa jej žiaci  I.D, III.D, IV.A, V.D. Porota si vypočula nielen recitáciu poézie a prózy, ale aj hudobné vystúpenia súťažiacich, ktoré dodali súťaži osobitú atmosféru.

      Gratulujeme víťazom a prajeme im veľa úspechov  v krajskom kole, ktoré  sa uskutoční  3. februára 2023.

      Výsledky súťaže:

      Poézia:

      1. mesto - Polyáková Natália
      2. miesto - Maneková Bernadeta
      3. miesto - Pappová Mária Anna

      Próza:

      1. miesto - Halásová Bibiana
      2. miesto - Kolieneková Viktória

      Solový spev :

      1. miesto - Magdolenová Jana

      Skupinový spev:

      1. miesto - Halásová Bibiana, Poveshchenko Denys

      Alla Pakhritsina, CSc.