• Benefičné vianočné trhy vo Vrábľoch

     • Po dvojročnej prestávke sa vo Vrábľoch dňa 20.12.2022 opäť konali benefičné vianočné trhy, kde svoj tovar ponúkali školy a vzdelávacie centrá pôsobiace v meste.

      Naša škola bola, samozrejme, súčasťou tohto zaujímavého podujatia. Náš stánok bol jedným z najkrajšie vyzdobených a tovar sa pomerne rýchlo predával, keďže naši študenti vedia presne, čo je potrebné vyrobiť a predávať na takejto akcii.

      Študenti našej školy vyrobili krásne vianočné ozdoby, ktoré, keďže boli vyrobené s láskou, sa predali takmer všetky 😊

      Týmto zároveň ďakujeme aj rodičom našich študentov za krásne a chutné vianočné pečivo, trubičky a oblátky; to všetko bol tovar, ktorý sa predal ako prvý (väčšina sa predala hneď po vyložení).

      Študenti z 2.D a 4.A pripravili pre všetkých vianočný program plný hudby a adventných a vianočných tradícií.

      Počasie nám prialo - slniečko svietilo a bolo príjemne mrazivo. Mráz a chlad určite neodradili naše dva predávajúce tímy: hlavný tím z 3.A triedy pod vedením Mgr. M. Hoppanovej a podporný tím z 1.D triedy vedený PaedDr. M. Bašistovou. Na pomoc sme mali aj výborný vianočný punč pripravený podľa receptu našej pani riaditeľky PaedDr. E. Matuškovej, ktorý nás zahrial keď nám bolo najchladnejšie.

      Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme!

      Želáme Vám krásne Vianoce a nový rok plný zdravia, lásky a radosti!

      Mgr. Martina Hoppanová

     • Vianočné aranžovanie

     • Blížili sa vrábeľské vianočné trhy a na našom gymnáziu sa  priestory školskej knižnice zmenili na tvorivú aranžérsku  dielňu. Stretli sa tu žiačky a žiaci, ktorí majú kreativitu v malíčku a vytvorili pekné vianočné venčeky a ikebany. Tie potom poputovali na vianočné trhy, kde potešili nejedného návštevníka a nakoniec určite skončia na vianočnom stole alebo budú súčasťou vianočnej výzdoby.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • VIANOČNÁ CHARITATÍVNA ZBIERKA

     • Študenti nášho gymnázia sa zapojili do VIANOČNEJ CHARITATÍVNEJ ZBIERKY na pomoc rodinám v hmotnej núdzi vo Vrábľoch a okolí, ktorú organizovali O.Z. VRÁBLE SI TY V SPOLUPRÁCI S MESTOM VRÁBLE, O.Z. ŽITAVČEK A CDR ŽITAVCE. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli do zbierky, a tým umožnili mnohým rodinám prežiť krajšie vianočné sviatky.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Pripomíname si svetových spisovateľov

     • Od októbra do decembra sa na našej škole  konala výstava, ktorá bola  venovaná životu a dielu veľkého ruského spisovateľa F. M. Dostojevského.

      Expozíciu pripravili špecialisti literárneho múzea v Petrohrade. Litografie, rytiny a fotografie XIX. storočia, ktoré boli na nej prezentované, hovoria o najvýznamnejších udalostiach v živote a diele veľkého ruského spisovateľa.

      Dostojevskij nie je len skvelý spisovateľ. Cieľom jeho života, podľa jeho vlastných slov, bolo nájsť tajomstvo duši človeka. Dostojevskij v tom pokročil oveľa ďalej ako ktokoľvek pred ním.

      Na Slovensku meno Dostojevského bolo prvýkrát počuť ešte počas jeho života. V novembri 1847 sa v časopise "Orol Tatransky"  objavila zmienka o ňom ako o autorovi románu "Chudobní ľudia", ktorému literárni kritici predpovedali veľký úspech.

      S výstavou sa mohli oboznámiť študenti nášho gymnázia aj  žiaci základných škôl mesta Vráble a okolia.

      Alla Pakhritsina, CSc.

     • Hodina kódu

     • Aj naša škola sa počas Týždňa informatiky zapojila do projektu Hodina kódu, ktorého ambíciou je predstaviť žiakom základy programovania.

      Žiaci si na hodinách informatiky mohli vytvoriť vlastné aplikácie alebo hry a následne si ich zahrať so svojimi kamarátmi.

      Zistili, aké dôležité je pre úspešné zvládnutie úlohy vedieť dobre čítať s porozumením a dôsledne dodržovať pokyny.

      Ak máte chuť, môžete si niektoré z vytvorených hier zahrať aj Vy:

      Prechodcezcestu - Sprite Lab - Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

      Code.org

       PaedDr. Mária Bašistová

     • Gymnazisti v divadle

     • Večer 6. decembra, zatiaľ čo všetky deti čakali na dobroty od Mikuláša, sme si  my, gymnazisti z III.A, IV.A, V.D mali možnosť vychutnať pôvodný slovenský muzikál „Povolanie pápež“. Tento úspešný muzikál, ktorý mal už 103 reprízu od svojej premiéry v roku 2016, nestratil na svojej sláve a aj naďalej vie u divákov vzbudiť emócie. Autorom je Daniel Hevier a Gabo Dušík, na režírovaní a tvorbe konečného výsledku sa podieľali aj poľskí  režisér, choreograf. Zobrazuje život, kresťanskú púť, duchovný a humanistický odkaz poľského pápeža, Jána Pavla II., vlastným menom Karola Jozefa Wojtyłu. Ján Pavol II. sa stal prvým netalianskym pápežom od roku 1522 a najmladším pápežom od roku 1846. Muzikál približuje jeho život, dielo, vplyv na svet, ale aj detstvo, výber povolania, záľuby, prvú lásku či charakter. Aj takto sme si pripomenuli to, ako zmenil politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu 20. storočia.

      Predstavenie sa začalo o pol siedmej. Pred začiatkom sme si odložili kabáty a pohodlne sa usadili na svoje miesta v prvej a druhej rade. Pohľad na scénu z takej blízkosti nám ešte zosilnil zážitok z hry a my sme tak mohli prežívať udalosti zo života Jána Pavla II. spolu s postavami. O nezabudnuteľnú atmosféru sa postarali známi herci, ako je Ján Gallovič, Juraj Ďuriš, Eva Pavlíková, Kristína Turjanová, Marcel Ochránek, Daniela Kuffelová či Gabriela Dolná. Ich výkony boli obdivuhodné, hrali súvisle takmer dve hodiny. Po prvej časti nasledovala pätnásťminútová prestávka. Druhá časť sa skončila ováciami a veľkolepým potleskom, ktorý právom patril hercom. Z divadla sme odchádzali po tri a pol hodinách plní nadšenia, obohatení o umelecký zážitok a oddýchnutí.

      Vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností minulého storočia sme získali vďaka pani profesorkám Bogyóovej a Hudaszek Semjanovej, ktoré návštevu divadla organizačne zabezpečili.

      Natália Polyáková, V.D

     • Nezabudnuteľný 🎅mikulášsky deň športových súťaží 😊❣

     • V utorok 6.12.2022 bol školský deň na gymnáziu vo Vrábľoch celkom iný ako ostatné dni...

      Záujem našich žiakov o pohyb a úspešné športové podujatia nás inšpirovali k tomu, aby sme zorganizovali pre žiakov netradičný mikulášsky darček vo forme súťaženia, pohybu a veselej zábavy pod vedením PaedDr. Borisa Ragasa.

      Chlapci súperili vo florbalovom turnaji a ostatní žiaci si zmerali svoje sily v športových disciplínach - stolný tenis, zhyby  na hrazde, ľah/sed za minútu....Energiu si športovci a povzbudzujúci mohli doplniť zdravými maškrtami z kuchyne našich gymnazistov.

      Výsledky disciplín:

      Mikulášsky turnaj vo florbale o Putovný pohár riaditeľky gymnáziá:

      1. miesto : tím V.D + III.D
      2. miesto : tím IV.A_I
      3. miesto : tím II.D

      Stolnotenisový turnaj dievčat –

      1. miesto : Lüleiová Lucia III.A

      Prekonávanie rekordov 😊

      1. Zhyby na hrazde – najviac t.j.15 - Gugh Filip V.D, Kohajda Marian IV.A
      2. Ľah/ sed za 1 min -  najviac t.j. 51 - Brath Peter II.D,
      3. Počet bedmintonových úderov- Kišová Simona IV.A,  Halásová Bibiana V.D

      Atmosféra v telocvični bola fantastická 😊, žiaci súťažili v duchu fair-play.....a príjemnú mikulášsku atmosféru spestril Mikuláš s čertom a anjelikom,  ktorí osladili deň všetkým žiakom sladkosťami, ktoré rozdali za záver podujatia. 

      Na záver pani riaditeľka PaedDr. Eliška Matušková vyhodnotila turnaj a odovzdala súťažným družstvám ceny. Okrem športovania sa utužovali kolektívy a vládla dobrá nálada 😊🎅❣.

      Víťazom srdečne blahoželáme 😊!

      Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      PaedDr. Martina Ragasová

     • Interaktívna výstava 2022

     •      Stalo sa dobrou tradíciou, že pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa na  pôde Gymnázia vo Vrábľoch inštaluje interaktívna výstava prác žiakov na aktuálnu tému. V tomto roku, v dňoch 21. až 25. novembra  mohli návštevníci výstavy vidieť práce žiakov, ktoré  zaujímavými spôsobmi  širokej verejnosti predstavili pohľad mladých ľudí na tému  ENERGIA.

           Úvodná časť výstavy bola venovaná prehľadu rôznych zdrojov energie s dôrazom na obnoviteľné zdroje a hospodárne nakladanie s fosílnymi palivami. Ďalšia časť výstavy sprístupňovala poznatky o  denne využívanej elektrickej energii. Návštevníci mohli vidieť modely rôznych typov elektrární, oboznámiť sa  so základnými princípmi ich činnosti a pozorný návštevník iste zistil, kde vo svete i doma daný typ elektrárne môže nájsť. Vyrobenú elektrickú energiu, plyn pre svoju činnosť potrebujú domáce spotrebiče. Projekty žiakov radili, čo si okrem ceny a dizajnu treba všímať pri ich kúpe. Platba za energie v domácnosti  tvorí nemalú položku domáceho rozpočtu.  Jednou z možností, ako v budúcnosti ušetriť, je investícia do energeticky úsporného bývania, či pestovania rastlín v skleníku napr. aj s využitím solárnej energie. Akousi elektrárňou a chemickou továrňou je aj naše telo, preto hlavne starší gymnazisti skúmali z hľadiska energie procesy  prebiehajúce v ľudskom tele. Pohľad na energiu by nebol úplný, ak by sme opomenuli chápanie pojmu energia z pohľadu filozofie, v súvislosti s harmóniou života a bývania, čomu boli venované tiež niektoré projekty.

           Značne obliehaným bol priestor venovaný pokusom, ktoré súviseli s energiou. Niektoré náročnejšie pokusy návštevníkom predvádzali študenti gymnázia, ale mnohé jednoduchšie si mohli návštevníci sami vyskúšať.

           Potešil nás veľký záujem o výstavu  zo strany starších i mladších žiakov okolitých základných škôl. Veríme, že si z jej návštevy odniesli ucelenejší pohľad na pojem energia.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Ako sa stať mladým kozmonautom?

     • Pred Dňom študentstva  sa už tradične na  našom gymnáziu konajú  imatrikulácie žiakov I.D triedy.  Žiaci II.D triedy si pre nich pripravili zábavný program, ktorý sa celý niesol v téme „Vesmír“.  Naši začínajúci prváci museli zdolať viaceré úlohy z výcviku „ mladých kozmonautov“, až potom  sa dostali ku slávnostnému sľubu prvákov. Ich snahu starší spolužiaci ocenili drobnými upomienkovými predmetmi a sladkosťami.

      Našim  milým   prvákom prajeme úspešný školský rok a veľa príjemne strávených chvíľ v našej škole.

      PaedDr. Denisa Oćovayová

     • iBobor

     • Po ročnej prestávke sa žiaci našej školy opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor.

      Ide o súťaž, ktorá vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy sa rozšírila už do viac ako 50 krajín sveta. Hlavným cieľom súťaže je iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor.

      Som veľmi rada, že aj medzi našimi študentami sa našli takí, ktorým sa podarilo v tejto súťaži získať titul úspešného riešiteľa. Sú nimi: Jakub Kročka (I.D), Václav Řehák (II.D), Lea Jamrišková (I.D) a Natália Meszárosová (II.D).

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PaedDr. Mária Bašistová

     • Jazyky rozprávok spájajú nielen národy.......

     •      Mnoho žiakov základných škôl z Vrábeľ a okolia prijalo pozvanie gymnazistov  na zaujímavé podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov dňa 27.9.2022. Čakalo ich príjemné prostredie s množstvom súťažných úloh z témy „ národné rozprávky“. Žiaci základných škôl usilovne zbierali „gymliare“, aby ich na záver podujatia mohli zameniť za bohaté občerstvenie. A hoci  bolo vonku  nepríjemné počasie, na pôde gymnázia vládla príjemná jesenná atmosféra.

          Gymnazisti ďakujú všetkým zúčastneným a zároveň oznamujú, že v tomto školskom roku budú organizovať ešte niekoľko ďalších zaujímavých podujatí.

      PaedDr. Denisa Očovayová