• Oznam o zmene dopravy na Školskej ulici

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Upozorňujeme Vás na zmenu organizácie dopravy na miestnej ceste Školská vo Vrábľoch. Ide o trvalú zmenu od 30.4.2022 (sobota).

      Hlavným dôvodom zmeny organizácie dopravy v tejto lokalite je neprehľadná dopravná situácia v čase príchodu a odchodu detí z vyučovania a zvýšenie bezpečnosti chodcov v predmetnej lokalite.

      Prejazd Školskou ulicou bude umožnený vjazdom z cesty 1. Triedy č. I/50 – Levická a výjazdom na Šafárikovu ulicu.

      Prikladáme znázornenie miestnej úpravy organizácie cestnej premávky na Školskej ulici.

      Žiadame Vás o rešpektovanie dopravného značenia a prípadné pokyny príslušníkov Mestskej polície a Policajného zboru SR.

      V prípade otázok kontaktujte Mestský úrad Vráble, referát dopravy a cestného hospodárstva mailom ivana.stromplova@vrable.sk alebo telefonicky 037/7777 047.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a pochopenie.